Aleksander Rerich: jak uczniowie odbierają naukę zdalną w czasie pandemii?

Grażyna Hanaf i Aleksander Rerich
fot. istotne.pl Uczeń liceum ogólnokształcącego i aktywista społeczny rozmawia z Grażyną Hanaf na temat nauki w domu zlecanej przez nauczycieli. Licealista opowiada o doświadczeniach swoich oraz swoich kolegów i koleżanek.
istotne.pl 86 na żywo, koronawirus, szkoła

Reklama

Od momentu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych na e-dzienniki posypały się zadania dla uczniów. Pod naszym tematem  "Jak wam idzie nauka w domu?" jest ponad 100 komentarzy. Artykuł jest nieustannie komentowany od 22 marca do dziś. W ankiecie "Jak oceniasz naukę w domu?" oddano 209 głosów, 73% z nich to ocena niedopuszczalna, czyli jedynka. Jeśli macie własne opinie na ten temat, podzielcie się nimi w komentarzach.

Nasz gość Aleksander Rerich jest uczniem II LO w Jeleniej Górze. Na co dzień prowadzi gromadę zuchową w Karkonoskim Hufcu ZHP w Jeleniej Górze. Prócz tego jest radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, koordynatorem regionalnym Przedwiośnia i asystentem społecznym posła na Sejm RP. Aktywnie działa na rzecz praw człowieka i zwierząt, współorganizował Młodzieżowe Strajki Klimatyczne. Przez wiele lat był wolontariuszem w Stowarzyszeniu Osób z Zespołem Downa. Prywatnie interesuje się muzyką, kolarstwem i chodzeniem po górach.

Reklama