Nieprzyzwoity baner o aborcji wywieszono w Bolesławcu

Baner o aborcji
fot. istotne.pl Zdjęcia zakrwawionych płodów wiszą w centrum miasta. Jest nawiązanie do epidemii koronawirusa.
istotne.pl 86 plakat, aborcja

Reklama

Przy ulicy Wesołej, niedaleko siedziby Państwowej Straży Pożarnej, wywieszono billboard ze zdjęciami zakrwawionych płodów. Przy nich są napisy sugerujące, że to płody poabrocyjne. Dodatkowo jest hasło, że „aborcja zabija 1000 razy więcej ludzi niż koronawirus”.

Plakat jest drastyczny. Prezentowanie w przestrzeni publicznej takich obrazów to wykroczenie, które można zgłosić na policję. Mówią o tym artykuły 51 § 1 i 141 Kodeksu wykroczeń. 

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Art. 141 Kodeksu wykroczeń

Reklama