Jest szansa na chodnik i progi zwalniające przy Kilińskiego?

Jest szansa na chodnik i progi zwalniające przy Kilińskiego?
fot. istotne.pl O zajęcie się sprawą poprosiła nas Czytelniczka, mieszkanka Bolesławca.
istotne.pl um bolesławiec, ul. kilińskiego

Napisała do nas Czytelniczka, mama dwójki dzieci:

Proszę [...] poruszyć temat braku chodnika dla mieszkańców bloków nr 6ab, 7abc i 8abc przy ulicy Kilińskiego. Z klatek wychodzi się na ulice, gdzie nie ma nawet progów zwalniających, a kierowcy nie stosują się do znaku ograniczenia prędkości i zbyt szybko jeżdżą.

I dodała:

Z powodu braku chodnika dzieci i dorośli muszą poruszać się po ulicy.

Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec:

Pas drogowy ul. Kilińskiego, na wysokości bloków nr 6ab, 7abc i 8abc, jest zbyt wąski, aby można było wykonać tam chodnik. (Całość działki zajmuje pas jezdni, a warunki techniczne nie pozwalają na budowę chodnika). Tereny przyległe należą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Obowiązujące prawo wyklucza możliwość wybudowania chodnika na gruncie niestanowiącym własności jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku gminy.

Rzeczniczka dodaje:

Obecnie na ul. Kilińskiego obowiązuje dopuszczalna prędkość 30 km/h. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu zostanie przeprowadzona analiza bezpieczeństwa oraz ewentualne zastosowanie wspomagających rozwiązań, np. wspomniane progi zwalniające.

Sprawa została skierowana do Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec.