Miliony zł dla ośmiu gmin na wymianę pieców, w tym dla Miasta Bolesławiec

Miliony zł dla ośmiu gmin na wymianę pieców, w tym dla Miasta Bolesławiec
fot. Krzysztof Gwizdała Ponad 8 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do mieszkańców ośmiu gmin powiatów bolesławieckiego, lwóweckiego, lubańskiego oraz zgorzeleckiego na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.
istotne.pl ekologia, um bolesławiec

To fundusze na projekt pn. „Koalicja Na Rzecz Czystego Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”. Jego liderem jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

Granty te przyznawane będą mieszkańcom gmin: Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śl., Gminy Pieńsk, Gminy Siekierczyn, Gminy Sulików i Gminy Miejskiej Zawidów, posiadających prawo dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (budynkami jednorodzinnymi zlokalizowanymi na terenie ww. gmin). Dzięki realizacji projektu będą oni w stanie obniżyć lokalną emisję pyłów zawieszonych i CO2, a także – w przypadku zastosowania PV – również znacząco zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę starych pieców na nowe źródła ciepła, będą mogli zgłosić się do punktów konsultacyjnych, które powstaną w każdej gminie biorącej udział w projekcie. Dotacja pokryje 85 proc. kosztów inwestycji, ale nie może przekraczać 35 tysięcy złotych.

Będą to środki przekazane na zasadzie refundacji. Mieszkaniec najpierw będzie musiał wyłożyć sto procent swoich pieniędzy, następnie zgłosi się do punktu konsultacyjnego, wypełni wniosek i później te koszty zostaną mu zwrócone.

Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na: instalację źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii, np. pomp ciepła, czy instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Całe przedsięwzięcie zakończy się w październiku 2021 roku. Będzie ono realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020. Jego całkowita wartość wynosi prawie 9,5 mln złotych.

tekst zlecony