Koniec projektu „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”

Koniec projektu „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”
fot. Muzeum Ceramiki Z końcem grudnia tego roku zakończy się projekt „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, realizowany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Krkonošské muzeum ve Vrchlabí od 2017 r. Trwające 2,5 roku przedsięwzięcie dotyczyło intensyfikacji współpracy muzeów na pograniczu Polski i Czech i pozwoliło na przeprowadzenie szeregu transgranicznych działań kulturalnych.
istotne.pl projekt, muzeum ceramiki

Muzeum Ceramiki każdego roku realizowało stałe cykle warsztatów zdobniczych: bożonarodzeniowych, karnawałowych, wielkanocnych oraz ceramicznych, towarzyszących obchodom Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużą popularnością. Wzięło w nich udział łącznie ponad 5000 osób, głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Wspólnie z partnerem czeskim zrealizowano pięć ekspozycji. W Muzeum Ceramiki zaprezentowano wystawy: „Malowane meble z regionu Karkonoszy” i „Sporty zimowe w Karkonoszach”. Na pierwszej można było obejrzeć tradycyjne drewniane meble z XVIII i XIX w., druga pozwalała poznać rozwój zimowych dyscyplin sportowych, uprawianych na terenie Karkonoszy przed II wojną światową. Obydwie ekspozycje zostały przygotowane ze zbiorów Krkonošského muzeum ve Vrchlabí. We Vrchlabí zaprezentowano natomiast wystawę „Archeologia powiatu bolesławieckiego”, pokazującą najciekawsze zabytki, pozyskane podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz wystawę fotograficzną „Nie tylko Karkonosze”, przygotowaną wspólnie z bolesławieckim Stowarzyszeniem Fotograficznym „Camera”. Podsumowaniem cyklu prezentacji była wystawa ikonograficzna, prezentowana jednocześnie u obydwu partnerów. Pokazano na niej dawne grafiki, fotografie i pocztówki, przybliżające wygląd obu miast w przeszłości. Oba muzea zaprezentowały też makiety, przedstawiające wygląd swojego miasta przed wiekami, które następnie wzbogaciły stałe ekspozycje historyczne.

W projekcie przewidziano także środki na uatrakcyjnienie stałych wystaw obu działów bolesławieckiego muzeum. Na nowoczesnych sprzętach multimedialnych już wkrótce zainstalowane zostaną specjalnie wykonane filmy, prezentacje i gry, pomagające poznać dzieje miasta i bolesławieckiej ceramiki w sposób przyjemny i ciekawy. Dobiegają także końca prace nad nową stroną internetową Muzeum Ceramiki, która będzie posiadała wersję na urządzenia mobilne.

Logotyp Muzeum CeramikiLogotyp Muzeum Ceramikifot. Muzeum Ceramiki

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn. „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

tekst zlecony