Rada Społeczna przy szpitalu powiatowym powiększy się

Rada Społeczna przy szpitalu powiatowym powiększy się
fot. UM Nowogrodziec Do gremium dołączy wiceburminstrz Nowogrodźca Andrzej Drąg.
istotne.pl szpital powiatowy, sesja rp, powiat bolesławiecki

W czasie grudniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni najprawdopodobniej podejmą uchwałę „w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. W uzasadnieniu projektu czytamy:

Celem projektowanej uchwały jest uzupełnienie składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na VI kadencję. [...] Podjęcie uchwały nie powoduje konsekwencji finansowych.

Obecnie w Radzie Społecznej przy ZOZ-ie zasiadają:

  • Tomasz Gabrysiak – przewodniczący
  • Szymon Pogoda – przedstawiciel wojewody
  • Jarosław Kowalski
  • Roman Jaworski
  • Piotr Zbierski
  • Robert Kubusiak
  • Zofia Erhardt
  • Stanisław Zmaczyński
  • Jarosław Molenda
  • Andrzej Żuk.

Do tego grona – jako przedstawiciel nowogrodzieckiego samorządu – dołączy Andrzej Drąg (na zdjęciu nagłówkowym), wiceszef Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.