Kornel Filipowicz nie będzie już wiceprezydentem

Kornel Filipowicz nie będzie już wiceprezydentem
fot. GA Co prawda ostateczne decyzje nie zapadły, ale wszystko wskazuje na to, że zastępca Piotra Romana od lutego będzie szefował BOK – MCC. Kto zostanie drugim wiceprezydentem – na razie nie wiadomo.
istotne.pl kornel filipowicz, bok - mcc

W październiku 2019 roku informowaliśmy, że Kornel Filipowicz, drugi zastępca Piotra Romana, pełnić będzie obowiązki dyrektora BOK – MCC od 1 listopada do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania nowego dyrektora.

Konkursu jednak nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie K. Filipowicz od lutego będzie szefem BOK – MCC. Magistrat zwrócił się do związków zawodowych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki o opinię w tej sprawie. (Tyle że nie musi brać jej pod uwagę).

Co to oznacza?

Kornel Filipowicz nie będzie już wiceprezydentem. Kto zajmie jego miejsce – na razie nie wiadomo. Jak powiedziała serwisowi istotne.pl Agnieszka Gergont, rzeczniczka bolesławieckiego magistratu, obecnie nie ma jeszcze kandydata na to stanowisko.

Przypomnijmy. O tym, że wieloletnia dyrektorka Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki Ewa Lijewska-Małachowska odchodzi z tego stanowiska, informowaliśmy już w lipcu ub.r.

W październiku podaliśmy, że na mocy zarządzenia prezydenta Piotra Romana obowiązki dyrektora tej instytucji tymczasowo pełnić będzie Kornel Filipowicz, wiceprezydent Bolesławca. Jak czytamy w uzasadnieniu rzeczonego dokumentu:

Dotychczasowa dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu Pani Ewa Lijewska-Małachowska złożyła 29 lipca 2019 r. rezygnację z zajmowanego stanowiska. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia minie 31 października 2019 r. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury lub art. 16 konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a powierzenie zarządzania instytucją kultury organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy nie dłuższy niż rok – w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

W tej sytuacji podjęcie niniejszego zarządzenia jest niezbędne i konieczne dla zapewnienia ciągłości kierowania i zarządzania instytucją kultury.

Pan Kornel Przemysław Filipowicz posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie kierownicze dla pełnienia funkcji dyrektora BOK-MCC. Jako II Zastępca Prezydenta Miasta nadzorował od grudnia 2010 r. instytucje kultury Gminy Miejskiej Bolesławiec i daje gwarancje dobrego dalszego funkcjonowania tej niezwykle istotnej dla miasta instytucji kultury.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.