materiał promocyjny

Licea i technika ocenione i docenione

I LO (budynek)
fot. Powiat Bolesławiecki W prestiżowym zestawieniu, które buduje markę szkoły, a uczniowie i rodzice często biorą je pod uwagę w czasie wyboru drogi edukacyjnej, bolesławieckie szkoły odnotowały spory sukces.

Reklama

Portal Edukacyjny PERSPEKTYWY ogłosił doroczny ranking szkół średnich: liceów i techników. Szkoły oceniano w zestawieniu ogólnopolskim i w rankingach wojewódzkich. Pod uwagę brane były wyłącznie dane pochodzące od zewnętrznych komisji oceniających wyniki matur, olimpiad przedmiotowych, a w przypadku techników – również wyniki egzaminów zawodowych.

W tym prestiżowym zestawieniu, które buduje markę szkoły, a uczniowie i rodzice często biorą je pod uwagę w czasie wyboru drogi edukacyjnej, bolesławieckie szkoły odnotowały spory sukces. W klasyfikacji 79 dolnośląskich liceów I LO im. Władysława Broniewskiego zajęło 21 miejsce. W rankingu ogólnopolskim – na 999 ocenionych – zajęło 317 lokatę (w roku 2019 było na 403 pozycji) i uzyskało srebrny znak jakości nauczania.

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w klasyfikacji dolnośląskiej zajęło 58 miejsce.

Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w zestawieniu wojewódzkim zajęło 17 miejsce (oceniano 74 szkoły) i zyskało brązowy znak jakości.

W dolnośląskiej klasyfikacji techników dalsze miejsca zajęły:

  • 23 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
  • 25 – Zespół Szkół Elektronicznych
  • 54 – Zespół Szkół Mechanicznych
  • 61 – Zespół Szkół Budowlanych.

Reklama