Gmina Gromadka: prawie 155 tys. zł na remonty kościołów

Gmina Gromadka: prawie 155 tys. zł na remonty kościołów
fot. Sławomir Milejski/Wikimedia Commons Z budżetu Gminy w 2019 r. wsparto finansowo dwie parafie, które będąc właścicielami zabytków na obszarze gminy, podjęły się wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na tych obiektach.
istotne.pl kościół, gmina gromadka

Dotacje otrzymały:

  • Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła w Osłej – wykonanie prac ratujących konstrukcję wieży kościoła
  • Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku – prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w budynku kościoła w Krzyżowej.

Gminni urzędnicy:

Dotacje przyznane zostały przez Radę Gminy Gromadka w łącznej kwocie 154 077,60 zł, z czego Parafia w Kraśniku na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w Krzyżowej otrzymała kwotę 103 500,00; natomiast Parafia w Osłej na remont pokrycia wieży kościoła – 50 577,60 zł.

Zadania wykonywane są w oparciu o zatwierdzoną dokumentację i pod nadzorem osób uprawnionych, w tym konserwatora dzieł sztuki. Podlegają też kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szczegóły na stronie Gminy Gromadka.