Pancerniacy z przytupem rozpoczęli nowy rok

Pancerniacy z przytupem rozpoczęli nowy rok
fot. st. szer. Natalia Wawrzyniak Żołnierze kompanii rozpoznawczej 10 Brygady Kawalerii Pancernej 2020 rok zaczęli od intensywnego szkolenia bojowego.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Kompania rozpoznawcza realizowała dobowe zajęcia z taktyki. Po postawieniu rozkazu bojowego przez dowódcę kompanii plutony przystąpiły do praktycznego wykonania zadań. W trakcie marszu ubezpieczonego po wyznaczonej trasie żołnierze realizowali szereg zadań bojowych. Zwiadowcy doskonalili się z pracy z mapami, rozpoznawali obiekty napotkane na trasie marszu, wykonywali nocne zadania przy użyciu noktowizji i termowizji, rozpalali ogniska i budowali schronienia.

W związku z tym, że stopień zaawansowania szkolonych żołnierzy był zróżnicowany, każde zagadnienie, wszystkie czynności wykonywane przez zwiadowców były szczegółowo omawiane przed rozpoczęciem danego zagadnienia.

Każdy etap zajęć był również omawiamy bezpośrednio po jego wykonaniu. Instruktorzy na bieżąco wskazywali błędy popełnione przez szkolonych, tak by można było je od razu korygować, ucząc się poprawnego i nawykowego działania.