Bolesławiecka policja wciąż szuka pracowników

Bolesławiecka policja wciąż szuka pracowników
fot. MZ 16 stycznia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji odbędzie się dzień otwartych drzwi. – Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta – mówią mundurowi.
istotne.pl policja, praca

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień otwartych drzwi, który będzie mieć miejsce w czwartek 16 stycznia, w godz. 10.00–17.00, w siedzibie KPP (ul. Zygmunta Augusta 20).

Jakie wymagania trzeba spełniać?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: w godz. 7.30–15.30, tel. 75 64 96 258.