Strażacy z Warty Bolesławieckiej podsumowali ubiegły rok

Strażacy z Warty Bolesławieckiej podsumowali ubiegły rok
fot. OSP Warta Bolesławiecka Jednostka interweniowała 127 razy, co daje drugi wynik interwencji jednostek OSP z terenu naszego powiatu – informują druhowie.
istotne.pl straż pożarna, gmina warta bolesławiecka

Kolejna jednostka OSP z naszego powiatu postanowiła podsumować miniony rok. Druhowie z Warty Bolesławieckiej w 2019 r. interweniowali aż 127 razy, co daje im drugą lokatę pod tym względem wśród OSP z powiatu bolesławieckiego.

Więcej na facebookowym profilu druhów z Warty:

Podsumowanie 2019 r. przez OSP Warta Bolesławiecka

Przypomnijmy podsumowanie ub. roku przygotowane przez strażaków z Miasta Ceramiki. Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu:

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych – z długimi okresami bez opadów atmosferycznych – spadła ilość pożarów na terenie powiatu z 599 w 2018 r. do 498 w 2019 r.

Spośród 790 interwencji w 2019 r. przy tzw. miejscowych zagrożeniach najczęściej, bo w 229 przypadkach, działania ratownicze prowadzone były przy środkach transportu oraz w 218 przypadkach – w obiektach mieszkalnych.

Powiat / gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
bolesławiecki 498 790 100 1388
m. Bolesławiec 125 328 43 496
Bolesławiec 98 124 20 242
Gromadka 58 75 7 140
Nowogrodziec 105 134 9 248
Osiecznica 62 69 10 141
Warta Bolesławiecka 50 60 11 121
Razem 498 790 100 1388

Zanotowano wzrost liczby alarmów fałszywych z 77 do 100, który był spowodowany m.in. powstawaniem nowych obiektów objętych monitoringiem pożarowym na terenie stref przemysłowych.

Wpływ na wzrost zgłoszeń fałszywych miał również rozwój cywilizacyjny, w wyniku którego niepotwierdzone alarmy generowane były przez systemy powiadamiania alarmowego pojazdów, tzw. e-call, a także zgłoszenia po wadliwym zadziałaniu czujek tlenku węgla w budynkach mieszkalnych.

Najczęściej do pożarów dochodziło w grupie „innych obiektów”, wśród których są m.in.

  • śmietniki wolnostojące – 28 pożarów
  • trawniki, trawy na terenach nierolnych – 140 pożarów.

Niestety, doszło także do 119 pożarów w obiektach mieszkalnych, a większość z nich odnotowano w budynkach jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, gdzie często przypuszczalną przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych.

Odnotowano również 44 pożary środków transportu i 47 pożarów na terenie obszarów leśnych. W 96 przypadkach jako przypuszczalną przyczynę pożaru wskazano podpalenie (pożary nieużytków).

Oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bolesławcu, w obszarze chronionym powiatu bolesławieckiego zadania z zakresu interwencji ratowniczych realizowało również 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 15 jednostek OSP spoza KSRG.

Dodatkowo do działań dysponowano również zastępy z Wojskowej Straży Pożarnej w Świętoszowie, która na podstawie porozumienia została w czerwcu 2019 roku również włączona do KSRG.

Zastępy JRG w Bolesławcu na terenie powiatu podejmowały działania przy 406 pożarach i 679 miejscowych zagrożeniach, a ponadto wyjeżdżały do 89 alarmów fałszywych. Dodatkowo siły JRG dysponowane były też 54 razy do działań poza powiatem bolesławieckim. Jednostki OSP wspomagały natomiast sąsiednie powiaty przy 21 akcjach ratowniczych.

Zestawienie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP w 2019 roku:

Rejon działania Poza rejonem działania Ogółem
Jednostka P MZ AF Razem P MZ AF Razem Razem
OSP Warta Bolesławiecka 56 55 8 119 7 1 0 8 127
OSP Gromadka 55 35 3 93 3 1 0 4 97
OSP Nowogrodziec 90 74 4 168 2 1 0 3 171
OSP Parowa 23 12 0 35 0 0 0 1 36
OSP Osiecznica 32 36 3 71 0 0 0 0 71
OSP Różyniec 34 35 4 73 3 0 0 3 76
OSP Brzeźnik 17 9 4 30 6 3 0 9 39
OSP Czerna 36 40 3 79 1 1 0 2 81
OSP Gierałtów 15 6 0 21 0 0 0 0 21
OSP Gościszów 5 6 1 12 0 0 0 0 12
OSP Jurków 3 1 0 4 0 0 0 0 4
OSP Krzyżowa 11 17 1 29 1 0 0 1 30
OSP Ławszowa 23 11 4 38 0 0 0 0 38
OSP Nowa Kuźnia 15 3 0 18 0 0 1 1 19
OSP Nowogrodziec II 13 17 0 30 2 0 0 2 32
OSP Ocice 39 22 6 67 3 0 0 3 70
OSP Przejęsław 22 11 2 35 0 1 0 1 36
OSP Raciborowice 17 13 3 33 3 2 0 5 38
OSP Stare Jaroszowice 10 6 0 16 1 1 0 2 18
OSP Tomaszów Bolesławiecki 18 16 3 37 6 1 1 8 45
OSP Trzebień 41 56 6 103 3 1 0 4 107
OSP Wierzbowa 25 7 1 33 1 1 0 2 35
OSP Wykroty 30 27 3 60 2 1 0 3 63
OSP Zebrzydowa 11 14 0 25 2 0 0 2 27
JRG Bolesławiec 406 679 89 1174 31 23 0 54 1228