Warsztaty Terapii Zajęciowej: 15 lat przeciw wykluczeniu

Warsztaty Terapii Zajęciowej: 15 lat przeciw wykluczeniu
fot. istotne.pl Przyjaciele, pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej świętowali piętnaście lat działalności. To wielkie wsparcie dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Wielka praca na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty Terapii Zajęciowej służą osobom niepełnosprawnym wejść w dorosłość i na tyle na, ile to możliwe, usamodzielnić się.
istotne.pl wtz bolesławiec

Początki Warsztatów nie były łatwe. Bolesławiec był białą plamą ma mapie wsparcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Sukces i 15 lat działalności to wynik pracy zespołowej. To wsparcie samorządu: władz miasta i powiatu. Dlatego tak ważne były słowa podziękowań, jakie składał prezes Arkadiusz Żądło.

– Podziękowanie kieruję w stronę rodziców, wolontariuszy i wszystkich osób, które przez te lata wspierały naszą działalność – mówił Arkadiusz Żądło. – Dziękuję prezydentowi Piotrowi Romanowi za ogromne wsparcie i pomoc od samego początku działania WTZ. Pan prezydent udostępnił nam najpierw bezpłatnie budynek przy ul. Grunwaldzkiej, a w 2015 roku wyremontowane pomieszczenia przy alei 1000-lecia, gdzie dziś mamy swoją siedzibę. Serdecznie dziękuję staroście Tomaszowi Gabrysiakowi i członkowi zarządu Stanisławowi Chwojnickiemu, z który od prawie 13 lat współpracuję. Państwa wkład oraz dotacje pozwalają na rozwój zamiłowań i samorealizację naszych podopiecznych. Dziękuję też państwu Szymańskim, którzy wspierają nas każdego roku – składał wyrazy uznania prezes Stowarzyszenia.

Gratulacje składał starosta Tomasz Gabrysiak.

– Dziś trudno sobie wyobrazić Bolesławiec bez Warsztatów Terapii Zajęciowej – mówił na uroczystości Gabrysiak – Nie chodzi tylko o warsztaty, ale o ludzi, którzy je tworzą. Tę instytucję tworzą nie władze, nie urzędnicy, tylko stowarzyszenie. Ludzie dobrej woli. Ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swój czas, by zrobić coś dobrego. Chciałbym podziękować za wsparcie wszystkim gminom, bo bez waszego wsparcie prowadzenie Warsztatów byłoby trudne. Jako powiat staramy się wspomagać działalność Stowarzyszenia i mogę się pochwalić, że w roku 2020, w 15. rocznice założenia WTZ pozyskamy pieniądze na doposażenie tej jednostki. Swoją pomoc zadeklarował też wójt Andrzej Dutkowski. Nasze warsztaty zasługują na to, by być jak najlepiej wyposażonymi warsztatami w Polsce – zadeklarował starosta.

Piotr Roman w swoim przemówieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań samorządu jest wsparcie najbardziej potrzebujących i taką właśnie rolę odgrywają Warsztaty Terapii Zajęciowej, środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Dom Senior +, instytucje jak Rada Seniorów i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– Samo tworzenie instytucji nie znaczy wiele, kiedy nie ma ludzi, którzy wierzą w to, że to się uda i stworzą trwałe podstawy funkcjonowania tych miejsc – powiedział prezydent. – Jest wiele osób, które tu dziś są obecne, które wiedział, czego chcą, wierzyły w to, a później znalazły sposób, by takie miejsca stworzyć i co najważniejsze: utrzymać. Bardzo się cieszę, że przez 15 lat Warsztaty pięknie się rozwinęły – dodał Piotr Roma.

Dla świętujących piętnastolecie krótki program artystyczny przygotował Zespól Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uroczystość zakończyła się krojeniem tortu oraz zabawą.