Ptasia grypa. Jest komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ptasia grypa. Jest komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
fot. CDC/ Dr. Erskine Palmer Powiatowy Lekarza Weterynarii w Bolesławcu wydał komunikat w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków.
istotne.pl zwierzęta

Poniżej komunikat Joanny Ligór-Tkacz:

W związku z pojawieniem się na terenach województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2368) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. [...]

Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, lub telefonicznie pod numerem tel. 75 730 10 86.

  • Kto, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
  • Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
  • Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Co jest najistotniejsze?

Karmienie i pojenie ptaków w pomieszczeniu zamkniętym. Nie trzeba zamykać ptaków wewnątrz budynków, mogą sobie chodzić na zewnątrz, byleby były karmione w pomieszczeniu zamkniętym.

Co ważne, wspomniane ptactwo absolutnie nie może korzystać z oczek wodnych, stawów, rzek, strumyczków, bo tam może być wirus. Nie wolno ptaków poić wodą spoza gospodarstwa.