Trwa kolejna akcja usuwania wraków z terenu miasta

Wrak
fot. SM Jelenia Góra Pozostawione, nieużywane pojazdy można również zgłaszać do Straży Miejskiej.
istotne.pl 183 sm jelenia góra, miasto jelenia góra

Reklama

SM w Jeleniej Górze:

Informujemy, że zgodnie z definicją art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony w strefie zamieszkania, strefie ruchu bądź na drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Nieodebranie pojazdu z parkingu na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucenie z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Trwa kolejna akcja usuwania wraków z terenu miasta. Mundurowi przypominają właścicielom pojazdów nieużywanych o przestrzeganiu terminów:

  • okresowych badań technicznych
  • przed upływem ważności – przedłużeniu polisy OC
  • do 30 dni – złożeniu wniosku o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

I dodają:

Pozostawione, nieużywane pojazdy można również zgłaszać do Straży Miejskiej – numer telefonu 75 752 56 62 lub 986.

Reklama