Samorządy czują się zagrożone. Jest pismo do rządu RP

Samorządy czują się zagrożone. Jest pismo do rządu RP
fot. Krzysztof Gwizdała „Przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, najczęściej przez zwiększenie transferów socjalnych, powoduje wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych” – czytamy w dokumencie.
istotne.pl pis, um bolesławiec

Jak informuje bolesławiecki magistrat, w czasie konwentu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego wypracowano stanowisko w sprawie zagrożenia podstaw finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. 7 listopada w Piechowicach prezydent Bolesławca Piotr Roman wraz z innymi samorządowcami przyjął stanowisko konwentu wystosowane do rządu:

Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i zarządy powiatów muszą przedłożyć swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek zostanie wykonany, ale zrównoważenie budżetu wymagać będzie od gmin i powiatów podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a w przypadku powiatów zmniejszenia wydatków bieżących oraz ograniczenia inwestycji, modernizacji i remontów infrastruktury komunalnej.

Przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, najczęściej przez zwiększenie transferów socjalnych, powoduje wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych. Jednocześnie uderzają w nas ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, skutki podwyżek wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, skutki podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania (a samorząd jest największym polskim pracodawcą!), podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych. Brak rekompensat tych pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych i powiatowych prowadzi wprost do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Wnosimy o zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z poszanowaniem konstytucyjnej zasady odpowiedniości dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Do tematu wrócimy.