Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe. Będzie mniej „drogowych baranów”?

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe. Będzie mniej „drogowych baranów”?
fot. Korytarz życia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 5 listopada nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak – informuje Ministerstwo Infrastruktury.
istotne.pl wypadek, ministerstwo, korytarz życia

Resort infrastruktury:

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

– W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, jak należy tworzyć korytarze życia, żeby odpowiednie służby mogły jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie: kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

– Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu. W tym celu podejmujemy odpowiednie działania legislacyjne. Wiemy, że oprócz zmian w przepisach musimy też nieustannie kształtować właściwe postawy Polaków – a to jest możliwe dzięki takim kampaniom jak „Życie ma pierwszeństwo” – podkreślił min. Andrzej Adamczyk.

Co z jazdą na suwak?

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Nowe rozwiązania są zbliżone do sprawdzonych od lat przepisów funkcjonujących w wielu w krajach Europy. Zmiany ustawowe są wynikiem działań zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, za który odpowiedzialna jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy. O akcji Korytarz Życia – włącz myślenie, zainicjowanej m.in. przez strażaków z Czernej, pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Często o inicjatywie informowały też największe ogólnopolskie media.

Niestety, wielokrotnie informowaliśmy również o tym, że nadal wielu jest „drogowych baranów”, którzy swoją arogancją, brawurą, a często nawet głupotą, utrudniali prace służbom ratującym życie poszkodowanych w wypadkach.

Czy nowe przepisy to zmienią? Zapraszamy do dyskusji.