Samowola i budowlana wolna amerykanka w Dobrej?

Samowola i budowlana wolna amerykanka w Dobrej?
fot. freeimages.com (vailiki) O zajęcie się sprawą poprosiła mieszkanka gminy Bolesławiec.
istotne.pl dobra, gmina bolesławiec

Zadzwoniła do nas mieszkanka gminy Bolesławiec. Czytelniczka zauważyła, że mieszkańcy miejscowości Dobra zabudowują się betonowymi ogrodzeniami, co – jej zdaniem – jest zabronione. Co więcej, podkreśliła kobieta, stare budynki są wyburzane, rujnowane; ludzie zaś stawiają blaszaki, przesuwają hydranty.

Czytelniczka zastanawia się, czy to wszystko jest robione legalnie. Czy nie jest to aby samowola i budowlana wolna amerykanka. I pyta, czy w ogóle ktoś ma jakąkolwiek kontrolę nad rozbudową miejscowości Dobra.

Sprawę szczegółowo wyjaśnił portalowi istotne.pl Jarosław Babiasz, kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Bolesławiec:

Obowiązujący na terenie wsi Dobra nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra (Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 maja 2016 r.) wprowadza ograniczenia w zakresie kształtowania ogrodzeń, wyrażone m.in. w § 15 ust. 2 pkt. 12 poprzez zapis:
dopuszcza się budowę ogrodzeń na następujących warunkach:
a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm od strony dróg,
b) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, za wyjątkiem słupów i podmurówek
.

Z kolei w kolejnym punkcie wprowadza także zakaz budowy blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych.

Szef Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej dodał:

Przede wszystkim – zgodnie z art. 28 ust.1 Prawa budowlanego – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, choć są wyjątki od tej zasady, o których mówią art. 29–31, np. niektóre roboty budowlane trzeba zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wprawdzie ogrodzenia są wyłączone z powyższej reguły, to jednak ich lokalizacja, czy też wykonanie, winny być zgodne z powyższym planem. Inna sytuacja jest w przypadku garaży – te wymagają stosownych pozwoleń.

Właściwym organem architektoniczno-budowlanym na naszym terenie, gdzie roboty budowlane należy zgłaszać, jest Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego. Należy także przypomnieć brzmienie art. 5 ust 2 ustawy Prawo budowlane, który nakazuje właścicielowi terenu utrzymywać obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodność planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych z przepisami prawa kontroluje właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (art. 81 ustawy Prawo budowlane).

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.