Letnie remonty i inwestycje w Bolesławcu

Letnie remonty i inwestycje w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Zakończyły się prace przy budowie ul. Rajskiej i przy odwodnieniu ulicy Zgorzeleckiej, a także remont dachu SP nr 3. Ruszyły natomiast roboty na bulwarze nad Bobrem.
istotne.pl inwestycja, um bolesławiec

25 lipca Urząd Miasta odebrał prace przy budowie drogi ul. Rajskiej. Inwestycja obejmowała przebudowę sięgacza od ul. Rajskiej, który łączy się z ul. Bobrową. W ramach zadania wykonano jezdnię łącznika ul. Rajskiej i ściek powierzchniowy z kostki betonowej szarej oraz ciągi piesze. Wykonawca robót jest firma Budromax z miejscowości Rząsiny k. Gryfowa Śląskiego. Koszt inwestycji wynosi 60 000 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac w celu budowy Otwartej Strefy Aktywności na bulwarze nad Bobrem w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap”. Zadanie dotyczy budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i obejmuje siłownię plenerową z sześcioma urządzeniami fitness oraz strefę relaksu.

W strefie relaksu pojawią się urządzenia do gier edukacyjnych, plenerowy stół do tenisa, piłkarzyki. Zaplanowano również montaż stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci.

W ramach zagospodarowania terenu wykonane będą nasadzenia roślin, powstanie również utwardzona alejka.

Wykonawcą jest firma Ogrody Jagielski z Bolesławic. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), edycja 2019, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania wynosi 25 000 zł. Całkowity koszt opiewa na 165 927 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia.

Zakończyła się budowa odwodnienia odcinka ulicy Zgorzeleckiej (przy Carrefourze). Nieustanne podtopienia, kałuże – to była zmora kierowców i mieszkańców czekających na autobus na przystanków. Realizacja zadania polegała w pierwszej kolejności na zidentyfikowaniu problemu tworzenia się dużego skupiska wody przy zatokach autobusowych i w pasie drogi, w dalszym etapie na przebudowie sieci w sposób gwarantujący zlikwidowanie problemu.

W rezultacie został ujawniony prawdopodobnie przedwojenny kanał z cegły o znacznym przekroju. Kanał był całkowicie zatkany. Wykonano jego czyszczenie oraz przeprowadzono dokładną inspekcję dla oceny jego dalszego wykorzystania. Inspekcja potwierdziła, że jest on w dobrym stanie i nadaje się do dalszej eksploatacji.

Dzięki wykorzystaniu nowego/starego kanału prace nad realizacją zadania znacznie się uprościły oraz zmniejszyły się koszty realizacji prac.

W rezultacie zostały wstawione trzy dodatkowe wpusty krawężnikowo-jezdniowe w rejonie zatoki autobusowej (przy klasztorze) oraz podłączono je do udrożnionego kanału. Jeden wpust został przebudowany. Pozostałe wpusty uliczne w tym rejonie zostały wyczyszczone. Prace były częściowo realizowane w nocy dla utrzymania płynności ruchu.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 79 572 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

W Szkole Podstawowej nr 3 zakończyła się przebudowa dachu nad salą gimnastyczną. Zakres inwestycji obejmował m.in. wymianę obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny oraz zużytego deskowania dachu. Dach został pokryty warstwami papy termozgrzewalnej. Wykonano również dodatkowe zabezpieczenie lakierem asfaltowo-aluminiowym. W ramach prac wstawiono kominki wentylujące wnętrze dachu oraz wykonano dylatację połaciową wraz z uszczelnieniem.

Wykonawcą jest Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Rafał Tomczyk z Otoku k. Bolesławca. Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 75 010 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

tekst zlecony