Więcej policji w miejscach wypadkogennych. W ubiegłe wakacje zginęły 133 osoby

Więcej policji w miejscach wypadkogennych. W ubiegłe wakacje zginęły 133 osoby
fot. KMP Wrocław 31 lipca w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.
istotne.pl policja, wypadek, akcja

Komenda Główna Policji:

W ramach realizowanych już po raz siódmy w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą oni poważne obrażenia. Tylko podczas wakacji w 2018 roku uczestniczyli oni w 1085 wypadkach drogowych, w których zginęły 133 osoby, a 995 zostało rannych.

Większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali przysługującego pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.