Są kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”

Są kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”
fot. Ceramika Artystyczna Radni podjęli wszystkie uchwały dotyczące nadania tytułów jednomyślnie.
istotne.pl sesja rm

W programie sesji Rady Miasta Bolesławiec, która odbyła się w tę środę, znalazło się m.in. głosowanie nad projektami uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.

I tak jak przypuszczaliśmy: głosowanie było jedynie formalnością. Wszystkie uchwały Rada podjęła jednomyślnie. Teraz już oficjalnie możemy napisać – oto nowi „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”:

 • Tadeusz Jurkowski
  Uzasadnienie: Pan Tadeusz Jurkowski (ur. 10 czerwca 1939 r.), posiadający obywatelstwo polskie, jest mieszkańcem Bolesławca. Wieloletni nauczyciel, członek Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, zaangażowany w organizację wielu spotkań z młodzieżą na temat historii i uwarunkowań, które spowodowały w XIX wieku wyjazd polskich osadników „za chlebem” na Bałkany, a także czynnikach, które wpłynęły na ich powrót po drugiej wojnie światowej na tereny powiatu bolesławieckiego. Jest autorem pierwszej pracy magisterskiej napisanej i obronionej w roku 1970 pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947”. Cała praca to 169 stron maszynopisu. Materiał ten jest cennym źródłem wiedzy, na której opiera się w Polsce wielu autorów artykułów opisujących dzieje osiedleń Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół i pozyskanym przez nich środkom finansowym z UMWD i Urzędu Miasta Bolesławiec, wspomniana praca zostanie wydana drukiem. Premiera wydania książkowego zaplanowana jest na wrzesień 2019 roku
 • Helena Smoleńska (na zdjęciu nagłówkowym)
  Pani Helena Smoleńska od ponad 20 lat pełni funkcję prezesa Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Kierowała zakładem w latach 1992-1993, a od 1998 r. zarządza firmą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Wyroby, produkowane przez kierowaną przez nią firmę, są wysoko cenione za jakość i wzornictwo. Potwierdza to udział w licznych ekspozycjach, prezentacjach i wystawach organizowanych w muzeach, galeriach oraz różnych instytucjach w Polsce i krajach europejskich. Wyroby sprzedawane są na terenie całej Polski oraz eksportowane do wielu krajów na całym świecie: Japonii, Korei Południowej, na Tajwan, do Chin, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Holandii, Danii, Finlandii, Islandii, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Belgii, Węgier, Rosji, na Ukrainę i Litwę. Spółdzielnia uczestniczyła i uczestniczy w Międzynarodowych Targach Ambiente we Frankfurcie nad Menem, Międzynarodowych Targach Poznańskich, a także targach Deco-In w Berlinie, targach Rzemiosła Artystycznego w Monachium, targach handlowych w Lipsku, Wiedniu, Mediolanie, Pradze, Pécs, Malmö, Amsterdamie, PKiN w Warszawie „Teraz Polska”, Targach Interior Lifestyle w Tokio. Zakład bierze też udział w cyklicznie organizowanych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, targach i pokazach w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Zielonej Górze oraz Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Za niezwykle skuteczne i efektywne zarządzanie firmą Helena Smoleńska została uhonorowana wieloma nagrodami. Na przełomie lat 2000 i 2001 otrzymała zaszczytny tytuł EUROLIDER 1999 – nagrodę przyznawaną przez jury redakcji „Rynków Zagranicznych” w konkursie „Wybitny Polski Eksporter”, została też wyróżniona nagrodami „PRYMUS 2000” i MENEDŻER – SPÓŁDZIELCA, przyznawanymi przez Kapitułę Nagrody „Tęczy Polskiej” – Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Na przestrzeni ostatnich lat, w 2015 r. została uhonorowana przez ministra gospodarki odznaczeniem „Zasłużony dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, w 2016 r. otrzymała Honorowe Wyróżnienie „KERAMOS”, przyznawane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a w 2017 r. została uhonorowana przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi. W roku 2018 otrzymała Nagrodę Honorową Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku
 • Maria Niemczuk
  Pani Maria Niemczuk od wielu lat działa aktywnie w bolesławieckim Kole Związku Sybiraków, w latach 2000-2004 pełniła funkcję sekretarza, a od 2004 r. nieprzerwanie do dziś pełni funkcję prezesa. W okresie jej kierowania kołem ZS przeprowadzono wiele inicjatyw służących upamiętnieniu historii Zesłańców Sybiru. Powstały Znaki Pamięci: tablica poświęcona Polakom zamordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bolesławcu (2003 r.), pomnik Sybiraków „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” na cmentarzu komunalnym przy ul. Śluzowej (2005 r.) oraz tablica upamiętniająca powrót bolesławian – Sybiraków do Ojczyzny umieszczona na pomniku znajdującym się na Pl. Wolności (2013 r.). Od 2009 r., corocznie w dniu 17 września, z inicjatywy Związku Sybiraków, organizowano Marsz Pamięci Sybiru, a od 2011 r. rozwijano bardzo intensywną współpracę z Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir. W każdym roku w szkolnej Izbie Pamięci odbywały się żywe lekcje historii, prowadzone przez Marię Niemczuk i innych członków ZS. Organizowane były również konkursy historyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, okolicznościowe spotkania z młodzieżą, np. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji, Dzień Sybiraka czy okolicznościowe wydarzenia np. program słowno-muzyczny z okazji obchodów 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego (2013 r.). Maria Niemczuk wraz z członkami stowarzyszenia zaangażowała się i wspierała wydanie dwóch publikacji: „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków” (Bolesławiec, 2013) oraz „Razem Pamiętamy Więcej” (Bolesławiec, 2015) towarzyszącej V Ogólnopolskiemu Zjazdowi Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru w Bolesławcu. ZS włączył się też w organizację wystawy „Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy po II wojnie światowej” zorganizowanej przez Muzeum Ceramiki (2016 r.) oraz przygotowanie konferencji „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska (2016 r.), a także obchody 70-tej rocznicy osadnictwa w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim (2016 r.). Prezes ZS zaangażowała się też mocno w organizację 30-lecia stowarzyszenia oraz wydanie publikacji „Jubileusz bolesławieckich Kresowian 1989-2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu” (2019 r.). Marii Niemczuk został poświęcony film dokumentalny, stanowiący zapis przeszłości spędzonej na obczyźnie, „Aby być” autorstwa Przemysława Kani i Mateusza Rzepiaka. Za swój wkład w działalność Związku Sybiraków Maria Niemczuk odznaczona została Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków (2013 r.) oraz Medalem Pro Patria (2019 r.) przyznanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Barbara Smoleńska
  Pani Barbara Smoleńska od 26 lat pracuje w szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a w latach 2002-2012 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Jednym z najważniejszych realizowanych przez nią projektów jest akcja przywracania pamięci przodków pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i aktywnie działa na rzecz przywracania pamięci o Kresach II Rzeczypospolitej. Zainicjowała i zorganizowała wiele przedsięwzięć: wyjazdy wolontariuszy na Ukrainę w celu porządkowania polskich cmentarzy, wyjazdy z paczką świąteczną dla dzieci w Zbarażu i Sieniawie, wyjazdy członków Towarzystwa na uroczystości Dni Zbaraża oraz wyjazd delegacji z Bolesławca na uroczystość odsłonięcia pomnika A. Mickiewicza w Zbarażu. Zrealizowała też wiele projektów wymiany młodzieży ze Zbaraża i Sieniawy oraz projektów kulturalnych, m.in. spotkania autorskie o tematyce kresowej i koncerty kresowe, w których uczestniczyli artyści ze Zbaraża, Krzemieńca i Równego. Bardzo intensywna współpraca ze Zbarażem doprowadziła do podpisania umowy partnerskiej między tym miastem, a Bolesławcem. Za osobisty wysiłek włożony w podtrzymywanie tradycji, za działalność edukacyjną, za promocję miasta Bolesławiec, za dzieło zrzeszania i aktywizowania Kresowian oraz za działalność na rzecz umacniania więzi z rodakami na byłych Kresach II RP, była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. W 2014 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2013 r. W 2015 r. otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2017 r. w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego odznaczona została Honorową Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. W 2018 r. wyróżniona została nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 r. oraz nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty. W tym samym roku, za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski, uhonorowana została przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, tzw. Krzyżem Kresowym. Wyróżniana była również przez instytucje i stowarzyszenia we Lwowie i Zbarażu. W 2017 r. odznaczona została przez Naczelnika Straży Pożarnej w Zbarażu za rozwój współpracy między miastami Bolesławiec – Zbaraż. W 2018 r. otrzymała Złotą Odznakę za zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a w 2019 r. odznakę Mera Zbaraża za rozwój współpracy ukraińsko-polskiej
 • Stanisława Balawender
  Pani Stanisława Balawender urodzona w Rudkach koło Lwowa jest inicjatorką i pierwszym prezesem utworzonego w 1989 r. towarzystwa zrzeszającego mieszkańców byłych Kresów II Rzeczypospolitej, którzy osiedlili się w Bolesławcu. Przez dwa lata działalności kierowane przez Stanisławę Balawender Towarzystwo było samodzielnym stowarzyszeniem i nosiło nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej”. W 1991 roku, decyzją Zarządu weszło w skład ogólnopolskiego stowarzyszenia „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”. Aby mieszkańcy Bolesławca urodzeni na Kresach mogli odwiedzić miejscowości, w których dawniej mieszkali, a także mogli odwiedzić miejsca pochówku swoich przodków oraz nawiązać kontakt z pozostałymi tam Polakami, zorganizowała 13 wyjazdów na Kresy. Wyjazdy te były też okazją do finansowego wsparcia odbudowy kościołów katolickich oraz szerokiej pomocy: zawożono ornaty, świece, różnego rodzaju wyposażenie kościelne, książki w języku polskim, odzież, żywność, itp. Stanisława Balawender organizowała również wyjazdy do Rosji, Łotwy, Estonii, na Litwę oraz państw Europy Zachodniej. Integrowały one środowisko bolesławieckich kresowian. W 1990 r. z inicjatywy Stanisławy Balawender w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja (Bazylika Mniejsza) została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa poświęcona Obrońcom Lwowa. Członkowie Towarzystwa i pozyskani sponsorzy podjęli trud wykonania i sfinansowania tablicy. Do 2000 r. przy tablicy odbywały się uroczystości w rocznicę obrony Lwowa i tzw. „Msza św. lwowska”. Po mszy św. organizowane były kwesty na odbudowę cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie, a wieczorem odbywały się spotkania członków i sympatyków Towarzystwa. Za trud włożony w dzieło zrzeszania i aktywizowania kresowian oraz za działalność na rzecz umacniania więzi z rodakami na byłych Kresach II RP w 1998 r. Stanisława Balawender została uhonorowana Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a w 2013 r. odznaczona została odznaką 25-lecia Towarzystwa
 • Adam Fornal
  Pan Adam Fornal jest wieloletnim zaangażowanym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2009-2013 był prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu i jednocześnie od 1979 r. honorowym dawcą krwi. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2019 r. jest honorowym członkiem Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Podczas długoletniej działalności, był inicjatorem nawiązania współpracy z Bankiem Krwi w Holandii, organizatorem pomocy dla krwiodawców podczas powodzi w 1997 r., założycielem i pierwszym prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKS Bolesławiec, organizatorem konwojów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Jako aktywny propagator honorowego krwiodawstwa brał czynny udział w spotkaniach z młodzieżą. Dzięki jego zaangażowaniu i rozpowszechnieniu akcji honorowego krwiodawstwa wzrosła ilość oddawanej krwi na terenie powiatu bolesławieckiego. Jest jednym z wolontariuszy, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi. W latach 2007-2013 pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu. Dzięki jego inicjatywie, po latach braku pomieszczenia do spotkań, Towarzystwo otrzymało siedzibę przy ul. Sądowej 9, wspólną ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Bolesławieckiej. Dbał o edukację kresową organizując wystawy, prelekcje i pielgrzymki na Kresy. Wystawa „Cmentarz Obrońców Lwowa” wykorzystywana jest do chwili obecnej, a pielgrzymki na Kresy kontynuowane. Za działalność charytatywną i humanitarną Adam Fornal był wielokrotnie wyróżniany. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję w 2009 r. W 2011 r. został „Wolontariuszem Roku Powiatu Bolesławieckiego”. Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża został odznaczony medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa, Odznaką Honorową Primus In Agendo (pierwszy w działaniu) przyznaną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Odznaką „Za zasługi dla lecznictwa” przyznaną przez Minister Zdrowia oraz Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Za szczególne zasługi w zakresie działalności humanitarnej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działalność na rzecz ratowania zdrowia została doceniona również przez rządy Niemiec i Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Saksonii uhonorowało Adama Fornala Odznaczeniem „Za pomoc w czasie powodzi”, a rząd Ukrainy Orderem za Ratowanie Życia. Adam Fornal jest pierwszym Polakiem, który uzyskał takie odznaczenie od rządu Ukrainy
 • Bogdan Fiałkowski
  St. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski – były dowódca grupy 62 Kompanii Specjalnej z Bolesławca, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Żołnierz zawodowy, posiadający uprawnienia instruktorskie z jazdy na nartach i skoków spadochronowych. Za długoletnią służbę wojskową odznaczony medalami resortowymi: Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, a także Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Pomysłodawca i organizator zawodów o zasięgu ogólnopolskim takich jak: Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Narodowych Sił Rezerwowych, Techniczno-Obronne Manewry z Rozszerzonym Prawem Humanitarnym, a także zawodów o zasięgu międzynarodowym – Centralny Zlot Klas Mundurowych Żagań. Ponadto organizuje zawody propagujące zdrowy tryb życia: Bieg i Turniej strzelecki „Dla Wyklętych 1963”, Cross Commando o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 21 szkołami prowadzącymi klasy mundurowe, aktywnie współpracuje także z jednostkami i instytucjami wojskowymi. Organizuje okolicznościowe pikniki oraz festyny: Piknik sportowo-obronny z okazji Dnia Dziecka, Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego, Piknik artyleryjski w ramach obchodów święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na rzecz osób niepełnosprawnych co roku organizuje festyn mikołajkowy z grami i zabawami militarnymi, połączony z wręczaniem paczek żywnościowych. Stowarzyszenie uczestniczy w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”, Od paru lat jest w czołówce stowarzyszeń, które za swoją działalność wyróżniane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej specjalnym podziękowaniem „Za wybitne zaangażowanie w działalność na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Za dotychczasową działalność o charakterze cywilnym Bogdan Fiałkowski otrzymał od najwyższych władz państwowych i ministerialnych liczne odznaczenia i medale: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż za Zasługi Dla Związku Inwalidów Wojennych RP, Medal za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Odznakę Honorową Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, a także Odznakę Zasłużony Żołnierz RP. Doceniony został także przez władze samorządowe, otrzymując tytuł Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego w kategorii Wolontariusz Dorosły, Nagrodę i Statuetkę za Promocję Miasta Bolesławiec, a także Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Żdan
  Ppłk Andrzej Żdan – były dowódca 62 Kompanii Specjalnej z Bolesławca, obecnie Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Żołnierz zawodowy, posiadający uprawnienia instruktorskie z jazdy na nartach i skoków spadochronowych. Za długoletnią służbę wojskową odznaczony medalami resortowymi: Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, a także Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Pomysłodawca i organizator zawodów o zasięgu ogólnopolskim takich jak: Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Narodowych Sił Rezerwowych, Techniczno-Obronne Manewry z Rozszerzonym Prawem Humanitarnym, a także zawodów o zasięgu międzynarodowym – Centralny Zlot Klas Mundurowych Żagań. Ponadto organizuje zawody propagujące zdrowy tryb życia: Bieg i Turniej Strzelecki „Dla Wyklętych 1963”, Cross Commando o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 21. szkołami prowadzącymi klasy mundurowe, aktywnie współpracuje także z jednostkami i instytucjami wojskowymi. Organizuje okolicznościowe pikniki oraz festyny: Piknik sportowo-obronny z okazji Dnia Dziecka, Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego, Piknik artyleryjski w ramach obchodów święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na rzecz osób niepełnosprawnych co roku organizuje festyn mikołajkowy z grami i zabawami militarnymi, połączony z wręczaniem paczek żywnościowych. Stowarzyszenie uczestniczy w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. Od kilku lat jest w czołówce stowarzyszeń, które za swoją działalność wyróżniane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej specjalnym podziękowaniem „Za wybitne zaangażowanie w działalność na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Za dotychczasową działalność o charakterze cywilnym, Andrzej Żdan otrzymał od najwyższych władz państwowych i ministerialnych odznaczenia i medale: Złoty Krzyż Zasługi, a także Odznakę Zasłużony Żołnierz RP.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.