Ogrody działkowe – zielone płuca miast, relaks i integracja

Ogrody działkowe – zielone płuca miast, relaks i integracja
fot. UM Bolesławiec 23 września odbył się XI Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Legnicy. W porządku obrad znalazło się m.in. zatwierdzenie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za okres kadencji 2015–2018.
istotne.pl piotr roman, działka

Mottem działania mijającej kadencji było rozwiązywanie problemów działkowców wspólnie z samorządami – zarówno w zakresie modernizacji, jak i funkcjonowania ogrodów działkowych. Ważną rolę odgrywa integracja wewnętrzna działkowców oraz przekonanie, że „nie zmarnujemy żadnej szansy, aby ogrodnictwo działkowe przetrwało kolejne stulecie, pamiętając, że po nas będą następne pokolenia działkowców”.

Wśród zaproszonych gości był prezydent Bolesławca Piotr Roman, który zwrócił uwagę na niezwykłą rolę i tradycję ponad 120-letniego ruchu działkowców w Polsce oraz znaczenie ogrodu w każdej sferze życia człowieka – prywatnej, społecznej, ekologicznej i nierzadko ekonomicznej. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż prezydent Bolesławca dwa dni wcześniej został wyróżniony kolejną odznaką „Za zasługi dla ROD”. Tegoroczne wyróżnienie przyznał ROD „Relaks”.

Tradycyjnym akcentem zjazdu było wyróżnienie odznakami „Zasłużonego Działkowca” działaczy oraz wręczenie podziękowań w formie listów prezesom ROD, którzy uczestnicząc w Zjeździe, zakończyli swoją działalność, pełniąc funkcje prezesów.

Wśród wyróżnionych byli również prezesi bolesławieckich ogrodów działkowych. Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony