Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
fot. Powiat Bolesławiecki Dożynki to jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń na polskiej wsi. To tradycyjne podziękowanie za plony, za wszystko, co dzięki ciężkiej pracy rolników urodziła ziemia. Nieodzownym elementem święta plonów są dożynkowe wieńce.
istotne.pl konkurs, wieniec

Każdego roku starosta bolesławiecki zaprasza wszystkie rady sołeckie – pod wodzą sołtysów – do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy.

Na przełomie sierpnia i września, w trakcie dożynek organizowanych w gminach powiatu, biorące udział w konkursie wieńce dożynkowe oceniać będzie komisja powołana przez starostę.

Zgodnie z regulaminem, najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny wieniec będzie reprezentował powiat bolesławiecki na dożynkach dolnośląskich, które odbędą się 8 września w Niemczy.

Warto zapoznać się z regulaminem konkursu. Dodatkowo, wszelkich informacji udzielać będzie Renata Czerwińska, kierowniczka Referatu Promocji Powiatu, tel. 505 185 972.

Cele konkursu

 • upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi prezentacja najpiękniejszych tradycyjnych wieńców dożynkowych z terenu powiatu bolesławieckiego
 • prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe
 • wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami prezentującymi swoje wieńce
 • wyłonienie prac o najwyższych walorach etnograficznych i artystycznych do etapu konkursu wojewódzkiego.

Miejsce i czas konkursu

Komisja konkursowa oceniać będzie wieńce na dożynkach, które odbywają się w gminach powiatu bolesławieckiego na przełomie sierpnia/września danego roku – nie później jednak niż na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego.

Zasady udziału w konkursie

Do każdego zgłoszonego do konkursu wieńca powinna być dołączona wizytówka zawierająca nazwę gminy i sołectwa, które wykonało wieniec.

Kryteria dopuszczające uczestnictwo wieńca w konkursie

W konkursie uczestniczyć mogą grupy wieńcowe wraz z wieńcami, które spełniają następujące kryteria:

 1. w konkursie biorą udział wieńce, które formą i użytymi materiałami nawiązują do polskich tradycji wieńców dożynkowych (korona)
 2. wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość 180 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm
 3. wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu (np. figurek czy sztucznych kwiatów), a swoim wyglądem nie mogą wzbudzać negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych i godzić w poczucie moralności
 4. konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym.

Komisja konkursowa

 • wieńce zostaną ocenione przez powołaną przez Starostę Bolesławieckiego komisję konkursową
 • w skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby
 • pracami komisji kieruje jej przewodniczący
 • z prac komisji zostanie sporządzony protokół, który podpisany będzie przez wszystkich członków komisji
 • decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kryteria oceny wieńców

Kryteria oceny (maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wieniec w poszczególnych kategoriach):

 1. zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i technik wyplatania) – 3 punkty
 2. bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, zioła, kwiaty itp.) – 3 punkty
 3. walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) – 3 punkty
 4. ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – 3 punkty.

Każdy wieniec może uzyskać maksymalnie 12 punktów od każdego z członków komisji, członkowie komisji na karcie oceny przyznają swoje punkty poszczególnym wieńcom. Punkty są sumowane, wygrywa wieniec, który uzyskał największą liczbę punktów.

W przypadku kilku wieńców z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje ocena przewodniczącego komisji.

Upominki i wyróżnienia

 • za zajęcie I, II i III miejsca przyznawane będę nagrody rzeczowe wraz z listami gratulacyjnymi. Komisja może również przyznać wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych
 • oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie 3 dni po ostatnich dożynkach, nie później jednak niż na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego
 • wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego
 • informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego www.powiatboleslawiecki.pl
 • wieniec, który zajmie I miejsce, wraz z grupą wieńcową będzie reprezentował Powiat Bolesławiecki na dożynkach Województwa Dolnośląskiego.

Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.