Artylerzyści gotowi do misji

Artylerzyści gotowi do misji
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 9-11 lipca br. w 23 Pułku Artylerii odbyła się certyfikacja, sprawdzenie zdolności do działania żołnierzy XVIII zmiany PKW EUFOR Althea.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Celem certyfikacji było przeprowadzenie końcowego sprawdzianu dla sił wchodzących w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR w Bośni i Hercegowinie (jednocześnie ostatni etap przygotowań żołnierzy do wyjazdu w rejon wykonywania zadań).

Trzon XVIII zmiany PKW EUFOR Althea stanowić będą żołnierze 23 Pułku Artylerii pod dowództwem ppłk. Grzegorza Pawełko.

W trakcie ćwiczenia sprawdzeniu podlegało przede wszystkim działanie w warunkach bojowych oraz funkcjonowanie dowództwa i sztabu kontyngentu. Przy ocenianiu brano pod uwagę znajomość procedur i zadań obowiązujących w kontyngencie, a także teoretyczną i praktyczną realizację zadań przez poszczególne jego elementy wynikające z przeznaczenia kontyngentu oraz charakteru misji.

Wyszkolenie kontyngentu ocenił Zespół Certyfikujący Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Certyfikacja, w wyniku której kontyngent został oceniony jako zdolny do wykonywania postawionych przed nim zadań, była ostatnim etapem przed wylotem żołnierzy w rejon misji.