Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z terenu Bolesławca

Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z terenu Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec zamierza w 2019 roku ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Miasta Bolesławiec.
istotne.pl azbest, um bolesławiec

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec. Ze środków tych nie będą finansowane natomiast koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zbierania ofert na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zwracam się do Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec” w terminie do 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec – parter), 59-700 Bolesławiec lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec (obok Pałacu Ślubów). Powyższa deklaracja będzie wstępnie kwalifikowała Państwa nieruchomości do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec; w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec lub na stronie www.boleslawiec.eu.

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.

                      I zastępca Prezydent Miasta
                      Iwona Mandżuk-Dudek

tekst zlecony