Maturzyści mogą być z siebie dumni

Maturzyści mogą być z siebie dumni
fot. Powiat Bolesławiecki Bolesławieccy maturzyści poradzili sobie doskonale – lub przynajmniej dobrze – z najważniejszym egzaminem w życiu. Wysoki procent zdanych egzaminów i liczba abiturientów, którzy do matury podeszli, oraz świetny wynik w zestawieniu z resztą dolnośląskich szkół – to powody do dumy dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
istotne.pl matura, edukacja

Dla dokładnego zobrazowania poziomu bolesławieckich maturzystów ważne jest porównanie ogólnej liczby abiturientów w każdej ze szkół z liczbą osób, które do matury przystąpiły, a następnie poznanie wyniku zdanych egzaminów.

Na pierwszym miejscu jest I Liceum Ogólnokształcące. Do matury przystąpić mogło 171 osób. Zrobili to wszyscy. Maturę zdało 97,66% abiturientów.

W II Liceum Ogólnokształcącym z 93 absolwentów egzaminy zdawało 91 osób. Dla 83,52% z nich matura zakończyła się sukcesem.

Zespół Szkół Mechanicznych: z 67 uczniów dopuszczonych do matury egzaminy zdawało 40. To daje wynik 92,50% zdanych egzaminów.

W technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych do wszystkich egzaminów przystąpiło 68 osób z ogólnej liczby 80 absolwentów. Maturę zdało 75%.

Zespół Szkół Elektronicznych: szkołę ukończyło 101 absolwentów, do wszystkich egzaminów przystąpiło 90, a maturę zdało 91,11%.

Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych w BolesławcuBudynek Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcufot. Powiat Bolesławiecki

Zespół Szkół Budowlanych skończyło 35 osób. Do matury przystąpiło 21, a zdało 90,48%.

W Zespole Szkół Handlowych i Usługowych do egzaminów przystąpiły 53 osoby z 54 dopuszczonych. To daje wynik 86,79% zdanych matur.

Powyższe dane nie uwzględniają osób, które z różnych powodów nie przystąpiły do egzaminów, nie otrzymały promocji bądź czekają na egzaminy poprawkowe.

Z analizy danych zebranych we wszystkich dolnośląskich miastach wynika, że uczniowie bolesławieckich-powiatowych liceów osiągnęli wynik 87,5% (średnia wojewódzka 85,5%) zdanych matur, co daje piąte miejsce w województwie. Natomiast uczniowie techników z wynikiem 85,8% zajmują pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku (średnia 66%).

W klasyfikacji ogólnej Powiat Bolesławiecki znajduje się na czołowym, pierwszym miejscu.

tekst zlecony