SOR: obsługa pacjentów ma być sprawniejsza

SOR: obsługa pacjentów ma być sprawniejsza
fot. Krzysztof Gwizdała Jest umowa partnerska podpisana przez wojewodę dolnośląskiego, wiceministra zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i podmioty, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe na Dolnym Śląsku. Projekt dotyczy również bolesławieckiego szpitala powiatowego.
istotne.pl sor, szpital powiatowy

TOP SOR to projekt Ministerstwa Zdrowia mający na celu ujednolicanie sposobu przyjmowania pacjentów w SOR-ach względem pilności (stanu zdrowia). Pacjenci przyjmowani do SOR będą poddawani badaniu (triage’owi), po którym zostanie im przydzielona kategoria pilności, według jednolitych zasad w całym kraju.

Pacjent otrzyma numer i opaskę z odpowiednim kolorem. Zakupione zostaną fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożone oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz sterujące pracą systemów, wraz z modułami do generowania raportów i analiz. Przeszkolony zostanie personel medyczny, operatorzy i administratorzy systemu.

Projekt zakłada kupno nowych kardiomonitorów, które automatycznie i na bieżąco przesyłać będą dane o stanie zdrowia pacjenta do kart segregacji medycznej.

Oprócz SP ZOZ w Bolesławcu do programu przystąpiły:

  • EMC Szpital Świętego Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
  • Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  • Głogowski Szpital Powiatowy
  • Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie
  • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny SPZOZ „Latawiec” w Świdnicy
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  • Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A w Polanicy-Zdroju
  • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Beneficjentem programu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i to za jego pośrednictwem sfinansowane będzie wdrożenie systemu, zakup sprzętu i szkolenia.