Bolesławiecki urząd informuje: co robić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami?

Bolesławiecki urząd informuje: co robić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami?
fot. UM Bolesławiec Informacja na ten temat pojawiła się na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, koronawirus

Magistrat opublikował wytyczne dla „osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa”.

Co z odpadami?

Urzędnicy:

Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

Co z maseczkami/rękawiczkami?

UM: – Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2.