10 000 zł miesięcznie wynagrodzenia!

10 000 zł miesięcznie wynagrodzenia!
fot. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Kandydatką zjednoczonej Lewicy w naszym regionie jest Edyta Płaneta-Siewierska, urodzona w Legnicy związana z Dolnym Śląskiem od dzieciństwa.
istotne.pl wybory, lewica

Z wykształcenia jestem prawnikiem – absolwentką prawa na Ottawa University z wyróżnieniem Cum Laude. Wpisana jestem jako członek do Izby Adwokackiej w Quebec, Kanadzie. W Polsce ukończyłam Zarządzanie (program EMBA) na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, przez wiele lat pracowałam w branży telekomunikacyjnej, zajmując się współpracą z krajowym i europejskim regulatorem rynku telekomunikacyjnego (UKE, Ministerstwa, Komisje Sejmowe, Komisja Europejska), ostatnio związana jestem z ochroną środowiska a w szczególności z dziedziną odnawialnych źródeł energii.

Zagospodarowanie złóż rud miedzi w Niecce Grodzieckiej koło Bolesławca jest rozwiązaniem korzystnym i uzasadnionym ekonomicznie. Złoże to zawiera przeszło 200 mln ton rudy (miedź i srebro) i położone jest głównie na terenie gmin: Warta Bolesławiecka i Bolesławiec, oraz na terenie gminy Lwówek Śląski. Złoże to jest rozpoznane, posiada porównywalne zawartości miedzi i srebra jak w kopalniach Rudna i Polkowice-Sieroszowice a znacznie wyższe od tych w kopalni Lubin należących do KGHM Polska Miedź. W porównaniu do kopalń Rudna i Polkowice-Sieroszowice gdzie temperatury skał wynoszą 50° C!!! złoże „Niecki Grodzieckiej” charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami termicznymi zalegania (temperatury skał średnio poniżej 30° C). Praca górników odbywa się więc będzie w bardzo sprzyjających warunkach klimatycznych w porównaniu do bardzo trudnych panujących aktualnie w kopalniach Rudna i Polkowice-Sieroszowice.

Jeżeli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem i będę reprezentować Państwa w Sejmie, to skutecznie będę walczyć o wybudowanie nowej kopalni na złożu „Niecki Grodzieckiej”. Pozwoli to na utworzenie około 2 000 nowych wysoko płatnych na poziomie 10 000 zł miesięcznie miejsc pracy!

Edyta Płaneta-Siewierska

Materiał sfinansowany ze środków KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.

tekst zlecony