Dziś ponownie eliminują trucicieli z ruchu drogowego

Dziś ponownie eliminują trucicieli z ruchu drogowego
fot. pixabay.com (webandi) 9 października w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”.
istotne.pl policja, akcja, smog

Komenda Główna Policji:

Mimo iż nadrzędnym celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Podczas prowadzonych działań wybrane patrole Policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Mundurowi przypominają:

Policjant – w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego – jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

I dodają:

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza.

Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.