Księga ludzkiej pamięci na 30-lecie stowarzyszeń kresowych

Księga ludzkiej pamięci na 30-lecie stowarzyszeń kresowych
fot. Powiat Bolesławiecki Bolesławieckie Stowarzyszenia Kresowe działają już 30 lat.
istotne.pl sybiracy, towarzystwo miłośników lwowa, powiat bolesławiecki

Kulminacyjną częścią uroczystości była promocja publikacji „Jubileusz Bolesławieckich Kresowian 1989–2019 – 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu” pod redakcją Barbary SmoleńskiejMarii Niemczuk.

W publikacji wydanej przez Muzeum Ceramiki na zlecenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu, zgromadzono 145 biogramów osadników przybyłych do Bolesławca lub w jego okolice, spisanych przez uczniów, nauczycieli i kilkunastoosobowy zespół autorów oraz pracowników bolesławieckiego muzeum. Gala odbyła się w BOK – MCC.

Wydanie książki, która jest edytorską perełką, wsparli sponsorzy, w tym Powiat Bolesławiecki. – Wkład Powiatu Bolesławieckiego w publikację książki to inwestycja w pamięć i wyraz ogromnego szacunku dla państwa działalności – mówił starosta Tomasz Gabrysiak. – Instytucje różnego szczebla mogą podpisywać umowy i traktaty, ale to wy budujecie szczere, serdeczne kontakty między zwykłymi ludźmi.

Działalność prezesów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Pani Stanisławy Balawander, Pani Barbary Smoleńskiej oraz Pana Adama Fornala, jak również Pani Prezes Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków – Marii Niemczuk została doceniona przez Władze Miasta Bolesławiec, które nagrodziły ich tytułem „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.

Odznaczenia wręczono 8 października podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec.

tekst zlecony