To już oficjalne: kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”

To już oficjalne: kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”
fot. UM Bolesławiec 8 października odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek prezydenta Miasta.
istotne.pl um bolesławiec

Głównym punktem sesji było wręczenie aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.” Stosowne uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” zostały podjęte przez radnych Rady Miasta Bolesławiec na sesjach 26 czerwca 2019 r. i 25 września 2019 r.

W uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta Bolesławiec tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” otrzymali:

 • Jan Jasiukiewicz – od 1990 r. aktywnie uczestniczył w odtworzeniu samorządu lokalnego – w latach 1990–1998 jako Zastępca Prezydenta Miasta, a następnie jako Prezydent Miasta Bolesławiec (1998 r.). Był radnym Rady Miasta Bolesławiec II, III, IV, V, VI i VII kadencji. Dwa razy pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – w IV i VI kadencji. Przez lata pracy w Radzie Miasta pracował w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, której był Przewodniczącym w V kadencji. W VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był także członkiem Komisji Statutowej. Jako samorządowiec skupiał się na działalności społecznej, kładąc szczególny nacisk na niesienie pomocy osobom ubogim. Stanowi wzór postawy zaangażowania w sprawy swojego miasta
 • Wojciech Kasprzyk – był radnym Rady Miasta Bolesławiec VI i VII kadencji. Jako radny aktywnie pracował w Komisjach Rady Miasta. Był członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, której przewodniczył w okresie VII kadencji. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej
 • Jan Leon Stasiak – był radnym Rady Miasta Bolesławiec III i VII kadencji. Jako radny III kadencji był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. W VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w popularyzowanie historii miasta i regionu, będąc od wielu lat członkiem Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta. Szczególnie ceniony za otwarty stosunek do ludzi
 • Eugeniusz Jabłoński – był radnym Rady Miasta Bolesławiec VI i VII kadencji. Zarówno w VI, jak i w VII kadencji, pracował w Komisji Rewizyjnej. Ponadto był członkiem Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, w której w VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Jako radny aktywnie wspierał liczne inicjatywy społeczne. Był inicjatorem budowy Tablicy Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która umieszczona została na zabytkowych murach miasta. Jako przedstawiciel Społecznego Komitetu Obchodów Odzyskania Niepodległości zaangażował się w uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Bolesławcu i budowy Pomnika Niepodległości
 • Eugeniusz Kowalski – był radnym Rady Miasta Bolesławiec II, IV, V i VII kadencji. Pracował w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, której był Przewodniczącym w V kadencji oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów, w której to do czerwca 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od lipca 2015 r. do końca VII kadencji pełnił funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przez wszystkie lata pracy samorządowca z powodzeniem wykorzystywał swoją wiedzę zawodową. Był wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w pracę na rzecz wspólnoty lokalnej
 • Jan Kisiliczyk – jest pierwszym i jedynym jak dotychczas bolesławianinem, który został wybrany na posła na Sejm w wolnej Polsce. W latach 1989–1993 sprawował mandat posła na Sejm X kadencji. Jako poseł pracował w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Na początku lat 90. objął stanowisko Kierownika Urzędu Rejonowego w Bolesławcu, które zajmował do 1999. Następnie był Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. W 2004 objął funkcję Naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bolesławiec. W 1998 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 2005 r. został odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla geodezji i kartografii” . Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje w pracy na rzecz samorządu
 • Arkadiusz Krzemiński – w samorządzie lokalnym działa od 16 roku życia. Wówczas został wybrany na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec I kadencji. Sprawował również mandat radnego Rady Miasta Bolesławiec w okresie VI i VII kadencji. Brał czynny udział w pracach Komisji Rady Miasta. W okresie VI kadencji był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Natomiast podczas VII kadencji zasiadał w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w życie społeczne miasta
 • Tadeusz Jurkowski – (ur. 10 czerwca 1939 r.). Posiadający obywatelstwo polskie, jest mieszkańcem Bolesławca. Wieloletni nauczyciel, członek Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, zaangażowany w organizację wielu spotkań z młodzieżą na temat historii i uwarunkowań, które spowodowały w XIX wieku wyjazd polskich osadników „za chlebem” na Bałkany, a także czynnikach, które wpłynęły na ich powrót po drugiej wojnie światowej na tereny powiatu bolesławieckiego. Jest autorem pierwszej pracy magisterskiej napisanej i obronionej w roku 1970 pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947”. Cała praca to 169 stron maszynopisu. Materiał ten jest cennym źródłem wiedzy, na której opiera się w Polsce wielu autorów artykułów opisujących dzieje osiedleń Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół i pozyskanym przez nich środkom finansowym z UMWD i Urzędu Miasta Bolesławiec, wspomniana praca została wydana drukiem. Premiera wydania książkowego odbyła się września 2019 roku
 • Helena Smoleńska – od ponad 20 lat pełni funkcję prezesa Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Kierowała zakładem w latach 1992–1993, a od 1998 r. zarządza firmą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Wyroby, produkowane przez kierowaną przez nią firmę, są wysoko cenione za jakość i wzornictwo. Potwierdza to udział w licznych ekspozycjach, prezentacjach i wystawach organizowanych w muzeach, galeriach oraz różnych instytucjach w Polsce i krajach europejskich. Wyroby sprzedawane są na terenie całej Polski oraz eksportowane do wielu krajów na całym świecie: Japonii, Korei Południowej, na Tajwan, do Chin, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Holandii, Danii, Finlandii, Islandii, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Belgii, Węgier, Rosji, na Ukrainę i Litwę. Spółdzielnia uczestniczyła i uczestniczy w Międzynarodowych Targach Ambiente we Frankfurcie nad Menem, Międzynarodowych Targach Poznańskich, a także targach Deco-In w Berlinie, targach Rzemiosła Artystycznego w Monachium, targach handlowych w Lipsku, Wiedniu, Mediolanie, Pradze, Pécs, Malmö, Amsterdamie, PKiN w Warszawie „Teraz Polska”, Targach Interior Lifestyle w Tokio. Zakład bierze też udział w cyklicznie organizowanych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, targach i pokazach w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Zielonej Górze oraz Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Za niezwykle skuteczne i efektywne zarządzanie firmą Helena Smoleńska została uhonorowana wieloma nagrodami. Na przełomie lat 2000 i 2001 otrzymała zaszczytny tytuł EUROLIDER 1999 – nagrodę przyznawaną przez jury redakcji „Rynków Zagranicznych” w konkursie „Wybitny Polski Eksporter”, została też wyróżniona nagrodami „PRYMUS 2000” i MENEDŻER – SPÓŁDZIELCA, przyznawanymi przez Kapitułę Nagrody „Tęczy Polskiej” – Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Na przestrzeni ostatnich lat, w 2015 r. została uhonorowana przez ministra gospodarki odznaczeniem „Zasłużony dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, w 2016 r. otrzymała Honorowe Wyróżnienie „KERAMOS”, przyznawane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a w 2017 r. została uhonorowana przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi. W roku 2018 otrzymała Nagrodę Honorową Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 roku
 • Maria Niemczuk – od wielu lat działa aktywnie w bolesławieckim Kole Związku Sybiraków, w latach 2000–2004 pełniła funkcję sekretarza, a od 2004 r. nieprzerwanie do dziś pełni funkcję prezesa. W okresie jej kierowania kołem ZS przeprowadzono wiele inicjatyw służących upamiętnieniu historii Zesłańców Sybiru. Powstały Znaki Pamięci: tablica poświęcona Polakom zamordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bolesławcu (2003 r.), pomnik Sybiraków „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” na cmentarzu komunalnym przy ul. Śluzowej (2005 r.) oraz tablica upamiętniająca powrót bolesławian – Sybiraków do Ojczyzny umieszczona na pomniku znajdującym się na pl. Wolności (2013 r.). Od 2009 r., corocznie w dniu 17 września, z inicjatywy Związku Sybiraków, organizowano Marsz Pamięci Sybiru, a od 2011 r. rozwijano bardzo intensywną współpracę z Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir. W każdym roku w szkolnej Izbie Pamięci odbywały się żywe lekcje historii, prowadzone przez Marię Niemczuk i innych członków ZS. Organizowane były również konkursy historyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, okolicznościowe spotkania z młodzieżą, np. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji, Dzień Sybiraka czy okolicznościowe wydarzenia np. program słowno-muzyczny z okazji obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego (2013 r.). Maria Niemczuk wraz z członkami stowarzyszenia zaangażowała się i wspierała wydanie dwóch publikacji: „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków” (Bolesławiec, 2013) oraz „Razem Pamiętamy Więcej” (Bolesławiec, 2015) towarzyszącej V Ogólnopolskiemu Zjazdowi Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru w Bolesławcu. ZS włączył się też w organizację wystawy „Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy po II wojnie światowej” zorganizowanej przez Muzeum Ceramiki (2016 r.) oraz przygotowanie konferencji „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska (2016 r.), a także obchody 70-tej rocznicy osadnictwa w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim (2016 r.). Prezes ZS zaangażowała się też mocno w organizację 30-lecia stowarzyszenia oraz wydanie publikacji „Jubileusz bolesławieckich Kresowian 1989-2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu” (2019 r.). Marii Niemczuk został poświęcony film dokumentalny, stanowiący zapis przeszłości spędzonej na obczyźnie, „Aby być” autorstwa Przemysława Kani i Mateusza Rzepiaka. Za swój wkład w działalność Związku Sybiraków Maria Niemczuk odznaczona została Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków (2013 r.) oraz Medalem Pro Patria (2019 r.) przyznanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Barbara Smoleńska – od 26 lat pracuje w szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a w latach 2002–2012 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Jednym z najważniejszych realizowanych przez nią projektów jest akcja przywracania pamięci przodków pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i aktywnie działa na rzecz przywracania pamięci o Kresach II Rzeczypospolitej. Zainicjowała i zorganizowała wiele przedsięwzięć: wyjazdy wolontariuszy na Ukrainę w celu porządkowania polskich cmentarzy, wyjazdy z paczką świąteczną dla dzieci w Zbarażu i Sieniawie, wyjazdy członków Towarzystwa na uroczystości Dni Zbaraża oraz wyjazd delegacji z Bolesławca na uroczystość odsłonięcia pomnika Mickiewicza w Zbarażu. Zrealizowała też wiele projektów wymiany młodzieży ze Zbaraża i Sieniawy oraz projektów kulturalnych, m.in. spotkania autorskie o tematyce kresowej i koncerty kresowe, w których uczestniczyli artyści ze Zbaraża, Krzemieńca i Równego. Bardzo intensywna współpraca ze Zbarażem doprowadziła do podpisania umowy partnerskiej między tym miastem, a Bolesławcem. Za osobisty wysiłek włożony w podtrzymywanie tradycji, za działalność edukacyjną, za promocję miasta Bolesławiec, za dzieło zrzeszania i aktywizowania Kresowian oraz za działalność na rzecz umacniania więzi z rodakami na byłych Kresach II RP, była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. W 2014 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2013 r. W 2015 r. otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2017 r. w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego odznaczona została Honorową Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. W 2018 r. wyróżniona została nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2017 r. oraz nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty. W tym samym roku, za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski, uhonorowana została przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, tzw. Krzyżem Kresowym. Wyróżniana była również przez instytucje i stowarzyszenia we Lwowie i Zbarażu. W 2017 r. odznaczona została przez Naczelnika Straży Pożarnej w Zbarażu za rozwój współpracy między miastami Bolesławiec – Zbaraż. W 2018 r. otrzymała Złotą Odznakę za zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a w 2019 r. odznakę Mera Zbaraża za rozwój współpracy ukraińsko-polskiej
 • Stanisława Balawender – urodzona w Rudkach koło Lwowa, jest inicjatorką i pierwszym prezesem utworzonego w 1989 r. towarzystwa zrzeszającego mieszkańców byłych Kresów II Rzeczypospolitej, którzy osiedlili się w Bolesławcu. Przez dwa lata działalności kierowane przez Stanisławę Balawender Towarzystwo było samodzielnym stowarzyszeniem i nosiło nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej”. W 1991 roku, decyzją Zarządu weszło w skład ogólnopolskiego stowarzyszenia „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”. Aby mieszkańcy Bolesławca urodzeni na Kresach mogli odwiedzić miejscowości, w których dawniej mieszkali, a także mogli odwiedzić miejsca pochówku swoich przodków oraz nawiązać kontakt z pozostałymi tam Polakami, zorganizowała 13 wyjazdów na Kresy. Wyjazdy te były też okazją do finansowego wsparcia odbudowy kościołów katolickich oraz szerokiej pomocy: zawożono ornaty, świece, różnego rodzaju wyposażenie kościelne, książki w języku polskim, odzież, żywność, itp. Stanisława Balawender organizowała również wyjazdy do Rosji, Łotwy, Estonii, na Litwę oraz państw Europy Zachodniej. Integrowały one środowisko bolesławieckich kresowian. W 1990 r. z inicjatywy Stanisławy Balawender w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja (Bazylika Mniejsza) została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa poświęcona Obrońcom Lwowa. Członkowie Towarzystwa i pozyskani sponsorzy podjęli trud wykonania i sfinansowania tablicy. Do 2000 r. przy tablicy odbywały się uroczystości w rocznicę obrony Lwowa i tzw. „Msza św. lwowska”. Po mszy św. organizowane były kwesty na odbudowę cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie, a wieczorem odbywały się spotkania członków i sympatyków Towarzystwa. Za trud włożony w dzieło zrzeszania i aktywizowania kresowian oraz za działalność na rzecz umacniania więzi z rodakami na byłych Kresach II RP w 1998 r. Stanisława Balawender została uhonorowana Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a w 2013 r. odznaczona została odznaką 25-lecia Towarzystwa
 • Adam Fornal – jest wieloletnim zaangażowanym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2009–2013 był prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu i jednocześnie od 1979 r. honorowym dawcą krwi. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2019 r. jest honorowym członkiem Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Podczas długoletniej działalności, był inicjatorem nawiązania współpracy z Bankiem Krwi w Holandii, organizatorem pomocy dla krwiodawców podczas powodzi w 1997 r., założycielem i pierwszym prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKS Bolesławiec, organizatorem konwojów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Jako aktywny propagator honorowego krwiodawstwa brał czynny udział w spotkaniach z młodzieżą. Dzięki jego zaangażowaniu i rozpowszechnieniu akcji honorowego krwiodawstwa wzrosła ilość oddawanej krwi na terenie powiatu bolesławieckiego. Jest jednym z wolontariuszy, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi. W latach 2007–2013 pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu. Dzięki jego inicjatywie, po latach braku pomieszczenia do spotkań, Towarzystwo otrzymało siedzibę przy ul. Sądowej 9, wspólną ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Bolesławieckiej. Dbał o edukację kresową organizując wystawy, prelekcje i pielgrzymki na Kresy. Wystawa „Cmentarz Obrońców Lwowa” wykorzystywana jest do chwili obecnej, a pielgrzymki na Kresy kontynuowane. Za działalność charytatywną i humanitarną Adam Fornal był wielokrotnie wyróżniany. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję w 2009 r. W 2011 r. został „Wolontariuszem Roku Powiatu Bolesławieckiego”. Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża został odznaczony medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa, Odznaką Honorową Primus In Agendo (pierwszy w działaniu) przyznaną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Odznaką „Za zasługi dla lecznictwa” przyznaną przez Minister Zdrowia oraz Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Za szczególne zasługi w zakresie działalności humanitarnej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działalność na rzecz ratowania zdrowia została doceniona również przez rządy Niemiec i Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Saksonii uhonorowało Adama Fornala Odznaczeniem „Za pomoc w czasie powodzi”, a rząd Ukrainy Orderem za Ratowanie Życia. Adam Fornal jest pierwszym Polakiem, który uzyskał takie odznaczenie od rządu Ukrainy
 • St. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski – były dowódca grupy 62 Kompanii Specjalnej z Bolesławca, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Żołnierz zawodowy, posiadający uprawnienia instruktorskie z jazdy na nartach i skoków spadochronowych. Za długoletnią służbę wojskową odznaczony medalami resortowymi: Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, a także Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Pomysłodawca i organizator zawodów o zasięgu ogólnopolskim, takich jak: Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Narodowych Sił Rezerwowych, Techniczno-Obronne Manewry z Rozszerzonym Prawem Humanitarnym, a także zawodów o zasięgu międzynarodowym – Centralny Zlot Klas Mundurowych Żagań. Ponadto organizuje zawody propagujące zdrowy tryb życia: Bieg i Turniej strzelecki „Dla Wyklętych 1963”, Cross Commando o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 21 szkołami prowadzącymi klasy mundurowe, aktywnie współpracuje także z jednostkami i instytucjami wojskowymi. Organizuje okolicznościowe pikniki oraz festyny: Piknik sportowo-obronny z okazji Dnia Dziecka, Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego, Piknik artyleryjski w ramach obchodów święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na rzecz osób niepełnosprawnych co roku organizuje festyn mikołajkowy z grami i zabawami militarnymi, połączony z wręczaniem paczek żywnościowych. Stowarzyszenie uczestniczy w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”, Od paru lat jest w czołówce stowarzyszeń, które za swoją działalność wyróżniane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej specjalnym podziękowaniem „Za wybitne zaangażowanie w działalność na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Za dotychczasową działalność o charakterze cywilnym Bogdan Fiałkowski otrzymał od najwyższych władz państwowych i ministerialnych liczne odznaczenia i medale: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż za Zasługi Dla Związku Inwalidów Wojennych RP, Medal za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Odznakę Honorową Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, a także Odznakę Zasłużony Żołnierz RP. Doceniony został także przez władze samorządowe, otrzymując tytuł Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego w kategorii Wolontariusz Dorosły, Nagrodę i Statuetkę za Promocję Miasta Bolesławiec, a także Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego
 • Ppłk Andrzej Żdan – były dowódca 62 Kompanii Specjalnej z Bolesławca, obecnie Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Żołnierz zawodowy, posiadający uprawnienia instruktorskie z jazdy na nartach i skoków spadochronowych. Za długoletnią służbę wojskową odznaczony medalami resortowymi: Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, a także Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando. Pomysłodawca i organizator zawodów o zasięgu ogólnopolskim, takich jak: Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne dla Narodowych Sił Rezerwowych, Techniczno-Obronne Manewry z Rozszerzonym Prawem Humanitarnym, a także zawodów o zasięgu międzynarodowym – Centralny Zlot Klas Mundurowych Żagań. Ponadto organizuje zawody propagujące zdrowy tryb życia: Bieg i Turniej Strzelecki „Dla Wyklętych 1963”, Cross Commando o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 21 szkołami prowadzącymi klasy mundurowe, aktywnie współpracuje także z jednostkami i instytucjami wojskowymi. Organizuje okolicznościowe pikniki oraz festyny: Piknik sportowo-obronny z okazji Dnia Dziecka, Festyn militarny „Wojsko w naszym mieście” z okazji Święta Wojska Polskiego, Piknik artyleryjski w ramach obchodów święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na rzecz osób niepełnosprawnych co roku organizuje festyn mikołajkowy z grami i zabawami militarnymi, połączony z wręczaniem paczek żywnościowych. Stowarzyszenie uczestniczy w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. Od kilku lat jest w czołówce stowarzyszeń, które za swoją działalność wyróżniane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej specjalnym podziękowaniem „Za wybitne zaangażowanie w działalność na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Za dotychczasową działalność o charakterze cywilnym, Andrzej Żdan otrzymał od najwyższych władz państwowych i ministerialnych odznaczenia i medale: Złoty Krzyż Zasługi, a także Odznakę Zasłużony Żołnierz RP.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.