„Darmowa segregacja w Bolesławcu jest fikcją”? Mamy komentarz MZGK

„Darmowa segregacja w Bolesławcu jest fikcją”? Mamy komentarz MZGK
fot. freeimages.com (Jon Wisbey) O poruszenie tematu poprosił nas Czytelnik, mieszkaniec Miasta Ceramiki.
istotne.pl śmieci, mzgk bolesławiec

Zadzwonił do nas zdenerwowany Czytelnik, który niedawno miał remont. I powiedział:

Darmowa segregacja w Bolesławcu jest fikcją. MZGK odbierze od ciebie różne rzeczy za darmo, ale za zdanie drewnianych paneli zapłacisz 200 zł za metr sześcienny.

Oraz dodał:

I nic dziwnego, że potem ludzie wyrzucają te panele wzdłuż Bobru.

Zapytaliśmy o sprawę Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Oto odpowiedź miejskiej spółki:

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bolesławcu przyjmowane są nieodpłatnie odpady, które mogą być poddane recyklingowi lub mogą być ponownie wykorzystane, takie jak papier, tektura, opakowania z plastiku, opakowania ze szkła, czysty gruz betonowy lub ceglany, drewno itp., a także odpady niebezpieczne, tj. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry, baterie.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.