Międzynarodowy Dzień Mediacji – skorzystaj z bezpłatnej porady

Międzynarodowy Dzień Mediacji – skorzystaj z bezpłatnej porady
fot. pixabay.com/geralt/ W 2019 roku  Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 17 października. W tym dniu możesz skorzystać z bezpłatnej porady.
istotne.pl mediacja

Co to jest mediacja?

Mediacja - metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

W mediacji pomoże Ci mediator

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Rodzaje mediacji

  • Sądowe,
  • Cywilne – gospodarcze – rodzinne – szkolne – inne (spadki, sąsiedzkie, podział współwłasności),
  • Rodzinne: podział majątku wspólnego, ogólne warunki rozstania , alimenty, rodzicielski plan wychowawczy.

Korzyści z mediacji

  • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia,
  • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji,
  • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku,
  • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

W czwartek 17 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji i właśnie w tym dniu możesz skorzystać z bezpłatnej porady, kontakt: Mediator Marcin Lisowski - numer certyfikatu 7/PDZ-WRO-09-19, tel. 732 997 269, e-mail: [email protected]