Bolesławieccy artylerzyści w gotowości technicznej

Bolesławieccy artylerzyści w gotowości technicznej
fot. mjr Remigiusz Kwieciński Utrzymanie gotowości pododdziałów wojskowych do wykonywania zadań to nie tylko szkolenie na poligonach czy placach ćwiczeń. To także codzienny wysiłek wkładany w zachowanie sprawności sprzętu i uzbrojenia, bo dobre przygotowanie sprzętu, jego kompleksowa obsługa oraz dbałość o sprawność techniczną jest podstawowym gwarantem jego niezawodności.
istotne.pl wojsko, 23śpa

– Czas „technicznej majówki” między działalnością szkoleniową a służbą patrolową na posterunkach granicznych artylerzyści wykorzystują na wykonanie czynności obsługowych i konserwacyjnych sprzętu wojskowego. Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej w głównej mierze spoczywa na użytkowniku danego sprzętu – mówi kpt. Agnieszka Kozik z 23 Śląskiego Pułku Artylerii.

I dodaje:

Zabiegi konserwacyjne zespołów i podzespołów, wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych, a także usunięcie usterek to niektóre czynności, które jest w stanie wykonać etatowa obsługa wyrzutni WR-40 Langusta czy obsługa ahs Dana.

Rzetelnie wykonana obsługa gwarantuje zdolność do użycia sprzętu wojskowego i uzbrojenia zgodnie z jego przeznaczeniem, procentując jego niezawodnością w czasie realizacji kolejnych etapów szkolenia w bieżącym roku.