Legniccy nauczyciele podnoszą kwalifikacje. Przybyło nauczycieli mianowanych

Najlepsi nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych nagrodzeni
fot. GA Pod koniec wakacji (21-23 sierpnia) komisje powołane przez prezydenta Legnicy przeprowadziły egzaminy dla 23 nauczycieli kontraktowych, awansujących do stopnia mianowanego.
istotne.pl 1 edukacja, nauczyciel, miasto legnica

Reklama

Pracują w różnego typu szkołach i placówkach. Po raz pierwszy przystępowali do egzaminu w nowej formule. Poza prezentacją dorobku zawodowego i udzielaniem odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, każdy przedstawiał również swą propozycję rozwiązania problemu, związanego z wykonywaną pracą oraz wykonywał zadania praktyczne, posługując się narzędziami multimedialnymi.

Wśród egzaminowanych najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele wychowania przedszkolnego (6), edukacji wczesnoszkolnej (4) oraz języka angielskiego (4). Wszyscy uzyskali wyższy stopień awansu. Prezydent miasta do 31 sierpnia wręczy im akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Przypomnijmy. System awansu zawodowego nauczycieli działa od 6 kwietnia 2000 r. Poszczególne stopnie awansu (stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany) odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli.

W okresie od 2001 r. do września 2019 przeprowadzono 783 egzaminy dla nauczycieli kontraktowych, uzyskujących uprawnienia mianowanych.

Stopień awansu zawodowego jest ściśle powiązany z wynagrodzeniem pracowników. Wydatki na wynagrodzenia legnickich pracowników oświaty stanowią największą pozycję pośród wszystkich nakładów oświatowych, osiągając blisko 70 ich procent.

W roku szkolnym 2018/2019 w legnickich szkołach i placówkach nauczyciele stażyści stanowili 2 proc. kadry (23 osoby), kontraktowi – 10 proc. (126 osób), mianowani – 19 proc. (240 osób), zaś dyplomowani, czyli posiadający najwyższe kwalifikacje – ok. 70 proc. ogółu zatrudnionych (869 osób).

Reklama