Dożynki w Różyńcu: Jak zabawa, to zabawa

Dożynki w Różyńcu: Jak zabawa, to zabawa
fot. Powiat Bolesławiecki W tym roku dożynki w Gminie Gromadka odbyły się w Różyńcu. Po modlitwie, poświęceniu bochnów chleba upieczonego ze zboża dopiero co zebranego z pól, po prezentacji dożynkowych wieńców – odbyła się uczta.
istotne.pl dożynki, powiat bolesławiecki

Wszystkie smakołyki przygotowały panie – również panowie – z kół gospodyń wiejskich. Jak powiedział wójt Dariusz Pawliszczy, aby następny rok był szczęśliwy i obfity dla rolników, aby na stołach nie zabrakło chleba i czegoś do chleba, dożynkowy wieniec należy obtańcować. Poświęcony chleb podzielono i każdy gość musiał go spróbować. Dzielenie chleba – to jeden z piękniejszych dożynkowych zwyczajów.

Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, który, począwszy od 1998 roku, przez cztery lata był wójtem Gromadki, wspominał, jak bardzo zmieniła się gmina, jak wciąż pięknieje, rozwija się gospodarczo i jak aktywnie współpracuje z samorządami powiatu, m.in. inwestując w drogownictwo czy wspierając szpital w Bolesławcu.

Starosta dziękował mieszkańcom za ich wyjątkową gościnność. Mówił o wielokulturowości i wielowyznaniowości Gromadki, które nie dzielą ludzi, nie wzbudzają sąsiedzkich konfliktów, a pięknie łączą.

tekst zlecony