Nowi policjanci ślubowali. 2 z nich będzie służyć w Bolesławcu

Nowi policjanci ślubowali. 2 z nich będzie służyć w Bolesławcu
fot. KWP Wrocław W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 55 nowych policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 222 funkcjonariuszy.
istotne.pl policja

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi kolejnych już w tym roku funkcjonariuszy. 5 września słowa roty ślubowania wypowiedziało 55 policjantów, w tym 14 policjantek. (2 z nich służyć będzie w Bolesławcu).

Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Od początku 2019 r. szeregi dolnośląskiej policji zasiliło już 222 funkcjonariuszy, a już 7 listopada planowany jest kolejny nabór.

KWP:

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych.

Pełniąc służbę w różnorodnych komórkach organizacyjnych Policji, funkcjonariusze pracują z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z tożsamymi instytucjami z całej Europy, a polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych.

Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością przed funkcjonariuszami pojawiają się nowe wyzwania, które mogą oni podejmować dzięki wielu szkoleniom i możliwościom rozwijania własnych kompetencji. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.