Dworzec PKP odzyska dawny blask

Dworzec PKP odzyska dawny blask
fot. UM Bolesławiec PKP SA ogłosiły przetarg na kompleksową przebudowę zabytkowego dworca w Bolesławcu. Obiekt powstał w 1845 r. i był dwukrotnie rozbudowywany. Ostatni remont dworca miał miejsce w 2008 r. i obejmował odnowienie holu, wymianę pokrycia dachu oraz odnowienie elewacji.
istotne.pl dworzec pkp

Aktualnie w ramach prac remontowych zaplanowano m.in. kompleksową przebudowę ze wzmocnieniem stropów, renowacją i odtworzeniem elewacji, zmianą stolarki okiennej na drewnianą, a także wymianą dachu. Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę wnętrza obiektu. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Przebudowane zostanie również otoczenie dworca.

Plany remontowe dworca PKP to bardzo dobra wiadomość dla bolesławian. Warto przypomnieć, że w ramach przygotowań do budowy  Subregionalnego Centrum Przesiadkowego trwają już prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. Planowane centrum sprawi, że uciążliwość przesiadania się zostanie ograniczona do minimum. Centrum przesiadkowe to optymalne miejsce do skoncentrowania dalekobieżnego, w tym międzynarodowego ruchu pasażerskiego – z oczywistych względów dla podróżujących pociągiem, ponieważ dworzec PKP jest integralną częścią centrum, ale również dla międzynarodowych przewozów autokarowych oraz busów, których trasa biegnie przez Bolesławiec. Dla użytkowników centrum przesiadkowego dostępne będą m.in. parkingi, parkingi wielopoziomowe, poczekalnia, lokale usługowe i biurowe, kasy, toalety, stanowiska postojowe.

Na uwagę zasługuje fakt, że Bolesławiec wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołał pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”.  Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy centrum przesiadkowego. W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, a także uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w fazie realizacji inwestycji.

Na terenie planowanego centrum przesiadkowego – w okolicy istniejącego dworca kolejowego – zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mieli możliwość  zamiany środka lokomocji, np. pociągu, autobusu, roweru ( program BROM – Bolesławiecki ROwer Miejski, który pozwala szybko i łatwo wypożyczyć rower) lub innego środka transportu. Ważnym elementem w okolicy centrum przesiadkowego są planowane zmiany dotyczące  m.in. układu komunikacyjnego wzdłuż ulic B. Chrobrego – T. Kościuszki. Warto zaznaczyć, że multimedialny charakter inwestycji ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów, co w efekcie pozytywnie  wpłynie na środowisko  poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Dogodne położenie i zintegrowany charakter centrum przesiadkowego nie bez wpływu pozostanie na dalszy rozwój gospodarczy miasta i regionu, szczególnie w dobie odczuwalnego przez podmioty gospodarcze braku pracowników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w Bolesławcu miejska komunikacja autobusowa jest dla wszystkich użytkowników bezpłatna.

Partnerami Projektu są: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy) – partner wiodący, Stowarzyszenie Transportu Górne Łużyce (Niemcy), Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria), Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska), Miasto Bolesławiec (Polska),KORID LK, spółka z o.o. (Czechy), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia), Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia). Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (program Interreg Europa Środkowa).

Loga funduszy UELoga funduszy UEfot. UM Bolesławiec

tekst zlecony