Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły specjalnej

Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły specjalnej
fot. istotne.pl Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 odbyła się w Bolesławcu w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.
istotne.pl szkoła specjalna, rok szkolny

W poniedziałek 2 września w nowej siedzibie szkoły odbyły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Na otwarcie zawitali przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

– Szkoła jest wyposażana we wszystkie sprzęty potrzebne dzieciom i młodzieży – mówił starosta Tomasz Gabrysiak. – Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, nasadzenia roślin, a przede wszystkim odnowienie elewacji budynku, to prace, o które zdecydowaliśmy się rozszerzyć podstawowy zakres robót. To dzięki dotacji, którą udało nam się pozyskać z Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia – dodał starosta.

W szkole – oprócz klas lekcyjnych – będzie kuchnia z jadalnią, gabinety do przeróżnych terapii, w tym terapii sensorycznej, kompleksowe zaplecze sanitarne, sala gimnastyczna, dwie windy. Na zewnątrz – bezpieczny plac zabaw i boisko.

Przebudowa obiektu przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu rozpoczęła się w 2018 roku. Jego wartość oszacowano na 1 790 000 zł. Powiat Bolesławiecki, jako organ prowadzący dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim Powiatem Bautzen, otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławiec i Bautzen”. Środki finansowe w kwocie 402 000 euro pochodzą z Programu Współpracy INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020. Łączny koszt przebudowy szkoły wyniósł 6 100 000 zł.