Nagrody za promocję  Bolesławca w 2019 przyznane. Zobacz listę nagrodzonych

Statuetka za promocję Bolesławca
fot. istotne.pl Ogłoszono laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 roku. Zapraszamy na relację z przyznania nagród.
istotne.pl 1 nagroda, promocja bolesławca

Reklama

W tym roku gala wręczenia nagród zorganizowana została w sposób wirtualny. Prezydent Bolesławca Piotr Roman ogłosił przyznanie 20 nagród: 3 nagrody w dziedzinie nauki, 5 nagród w dziedzinie kultury, 1 nagrodę w dziedzinie działalność społeczna, 8 nagród w dziedzinie sportu oraz 3 „inne”. Ponadto przyznane zostały 2 nagrody honorowe i 4 wyróżnienia.

Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna, sport i inne przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką, laureaci otrzymują również gratyfikację finansową.

Od 2004 r. Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje również nagrody honorowe. Są one przyznawane za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką. W uznaniu osiągnięć za promocję Bolesławca w 2006 r. po raz pierwszy wręczone zostały wyróżnienia.

Laureaci nagrody za promocję Bolesławca w 2019 roku

NAGRODY HONOROWE

 • „Ceramika Tyrcz” Alina i Bogusław Tyrcz
  Firma „Ceramika Tyrcz” powstała w 1999 r. Początkowo niewielki rodzinny zakład z upływem lat i zwiększającym się zainteresowaniem wyrobami ceramicznymi rozwijał się, a linia produkcyjna była powiększana i modernizowana. Obecnie firma zatrudnia kilkadziesiąt osób.
  W ofercie „Ceramiki Tyrcz” znajduje się kilkaset rodzajów wyrobów, a wśród kilkudziesięciu dekoracji obok wzorów tradycyjnych są też i unikatowe. Firma produkuje również naczynia na zamówienie. Zakład należy do Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego. Swoje produkty prezentuje w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki i organizuje w tym czasie różnego rodzaju przedsięwzięcia i atrakcje. Wyroby firmy eksportowane są do wielu krajów, m.in.: USA, Kanady, Korei, Japonii, Rosji, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Firma uczestniczy też w targach m.in. w wielu polskich miastach oraz w Berlinie i Bochum. Wyroby „Ceramiki Tyrcz” prezentowane były też na wystawach w Bolesławcu oraz we Włoszech: Vietri sul Mare, Rzymie, Anconie i Faenzie
 • II Środowiskowy Dom Samopomocy
  II Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1 września 2004 roku. W 2019 roku obchodził swój jubileusz 15-lecia istnienia. Kierownikiem Domu jest Agnieszka Pisarek-Grzesiak. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością, które zakończyły albo nie kontynuują nauki w szkołach specjalnych oraz nie pracują. Przez lata swojej działalności pomógł setkom osób dorosłych. Najważniejszym zadaniem ośrodka jest prowadzenie postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, tj. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego i godnego życia. Uczestnicy terapii mają okazję rozwijania własnych zainteresowań oraz potencjałów twórczych w specjalnie do tego przystosowanych pracowniach: plastycznej, stolarskiej, muzycznej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, rehabilitacyjnej oraz pracowni rewalidacji. Jak powiedziała o Domu Agnieszka Pisarek-Grzesiak: „Nie istniałby, gdyby nie ludzkie słabości, brak pewnych umiejętności, niezaradność, samotność, trudne życiowe chwile. W tym domu wierzymy jednak, że każdą słabość – jeśli się chce – można przekuć w siłę, codziennie osiągać i widzieć sukcesy, choćby najdrobniejsze oraz, że każdy i w każdym czasie posiada wewnętrzne skarby, jak choćby: rozmaite umiejętności, możliwości różnozmysłowego poznawania świata i innych ludzi, obecność, gotowość do pomocy i nieustannego rozwoju”.

KULTURA

 • Danuta Amborska
  Danuta Amborska jest absolwentką oddziału ceramicznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W 1977 r. podjęła pracę w Bolesławieckich Zakładach Ceramicznych Przemysłu Terenowego (obecnie Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”) jako starszy mistrz w modelarni, pracując jednocześnie w Dziale Wzornictwa. Od 2004 r. do 2019 r. pełniła funkcję kierownika Działu Wzornictwa, zarządzając kilkuosobowym zespołem. Autorka kilkuset wzorów dekoracji klasycznych, o podwyższonym standardzie, unikatowych oraz ekskluzywnych. W obecnej ofercie katalogowej znajduje się 268 wzorów jej autorstwa. W sprzedaży dostępnych jest kilkadziesiąt kolejnych starszych wzorów, nieuwzględnionych w katalogu. Jest również autorką najpopularniejszej i najbardziej rozpoznawalnej dekoracji produkowanej przez ZC „Bolesławiec” – 166A, która powstała w 1998 r. Jej prace prezentowane były m.in. na Międzynarodowych Targach „Ambiente” we Frankfurcie nad Menem, we Włoszech w Vietri sul Mare, Anconie, Rzymie i w Faenzie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, a także w wielu polskich instytucjach kultury i w muzeach. Danuta Amborska była pomysłodawczynią aranżacji, nagrodzonego na targach we Frankfurcie stoiska firmowego, które decyzją Kapituły Konkursu StandOUT Ambiente 2016 otrzymało wyróżnienie honorowe. Autorka pomysłu zdobienia stempelkami ludzkiego ciała tzw. „Zdobinek”
 • Mariusz Ochocki
  Mariusz Ochocki jest Głównym Projektantem i Kierownikiem Artystycznym Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Absolwent wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu). Kształcił się w Pracowni Rzeźby u prof. Feliksa Kociankowskiego oraz w Pracowni Techniki i Technologii Ceramicznych u prof. Stanisława Szyby. Zajmuje się projektowaniem ceramiki, rzeźbą i grafiką. Jego prace prezentowane były m.in. na Międzynarodowych Targach „Ambiente” we Frankfurcie nad Menem, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii w Tokio, we Włoszech w Vietri sul Mare, Anconie, Rzymie i w Faenzie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, a także w krajowych instytucjach kultury i muzeach. Jako projektant form w 2018 r. Mariusz Ochocki został laureatem nagrody specjalnej „Wzór Roku” przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne walory wzornicze zestawu do kawy w dekoracji „Bryły geometryczne” oraz laureatem konkursu „Dobry Wzór 2018” za szczególne walory wzornicze kolekcji misek i półmisków w kształcie ryb w dekoracji „Kobaltowe chmurki”
 • Jan Bujak
  Urodził się w Bośni jako dziecko kolonistów polskiego pochodzenia. W powiecie bolesławieckim mieszkał przez 40 lat. Jan Bujak to wielki „Strażnik Pamięci”, autor wielu publikacji wydanych w ostatnich 10 latach, do których materiały zbierał, przemierzając setki kilometrów w Bośni, gdzie kiedyś mieszkali Polacy. Wiernie i szczegółowo odtworzył w nich wspomnienia tamtych trudnych czasów i losów społeczności bośniackich Polaków. Największym dziełem Jana Bujaka jest publikacja pt. „Polskie Parafie w Bośni w latach 1891–1946”. Jednocześnie bardzo interesującą jest trylogia „Galicjanie i Serbowie”, która była w ostatnim czasie promowana w Ambasadzie w Sarajewie i Zagrzebiu oraz w Chorwacji. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo Polaków zamieszkałych na terenie Bośni i Chorwacji. Bardzo dużo spotkań w ostatnim czasie odbyło się na terenie Dolnego Śląska oraz województwa podkarpackiego. Jan Bujak został odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
 • Dariusz Gołębiewski
  Dariusz Gołębiewski obecnie jest studentem III roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest osobą niezwykle zainteresowaną historią Bolesławca i regionu, propagującą i promującą Bolesławiec zarówno wśród mieszkańców, jak też na skalę ogólnopolską. Od grudnia 2014 r. prowadzi serwis internetowy na Facebooku o nazwie „Bolesławiec i okolice dawniej i dziś”, popularyzujący różnorodne zagadnienia na temat historii Bolesławca i jego okolic oraz odnoszący się do wybranych aktualnych wydarzeń w mieście. Nieodpłatnie oprowadza wycieczki turystyczne na prośbę turystów i bolesławian. W 2019 r. zorganizował kilkanaście historycznych wycieczek tematycznych na terenie Bolesławca oraz kilka na terenie woj. dolnośląskiego i Saksonii. W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu zorganizował prelekcje na temat historii Bolesławca. W ramach praktyk studenckich w Muzeum Ceramiki wziął udział w odcinku programu telewizyjnego „Ruszaj z nami”, wyemitowanym 15.08.2019 r. w TVP3 Wrocław, podczas którego opowiadał o historii Bolesławca. Opracował i opublikował poczet włodarzy Bolesławca z lat 1190–2019 dostępny na stronie „Bolesławiec i okolice dawniej i dziś”
 • Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”
  Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec powstał 37 lat temu w roku 1981 . Od dziewięciu lat osobą prowadzącą zespół jest Anna Idkowiak – nauczycielka i instruktorka tańca ludowego i narodowego. W tej chwili zespół pracuje w trzech grupach wiekowych i liczy około 60 tancerzy. Tancerzom towarzyszy kapela składająca się z kilku osób, prowadzona przez Wojciecha Piwowarskiego. Z zespołem stale współpracuje Marek Łętowski odpowiedzialny za wokalne przygotowanie zespołu. To jeden z nielicznych ludowych zespołów młodzieżowych na terenie Dolnego Śląska. Wielka liczba występów, jakie rokrocznie daje Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, ma wpływ na promocję miasta jako miejsca, gdzie kultywowane są nie tylko tradycje związane z polskim folklorem, ale także z folklorem ziem, z którymi związani są mieszkańcy Bolesławca. Dla zespołu niezwykle ważnym był wyjazd do Bośni i Hercegowiny, gdzie mógł promować kulturę ludową nie tylko na jednym z ważniejszych, międzynarodowych festiwali „Mała Europa”, ale także gościć z tańcem i śpiewem w bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie – Butmir.

NAUKA

 • Bogna Łasica
  Bogna Łasica jest nauczycielką języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, prowadzi również dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia dla uczniów z języka hiszpańskiego. Autorka i koordynatorka międzynarodowego projektu współpracy szkół Erasmus+ o nazwie Creating Competent Citizens using 4Cs, którego celem jest rozwijanie odpowiedzialnego obywatelstwa i czterech przyszłościowych kompetencji: kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Włoch. Bogna Łasica jest także pomysłodawczynią i realizatorką projektu współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Bolesławcu. W ramach działań integracyjnych w latach 2018/2019 uczniowie doskonalili komunikację w języku angielskim, prezentując amerykańskim gościom w szkole lokalną historię i kulturę oraz oprowadzając ich po mieście
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu
  Szkoła Podstawowa nr 3 w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowała międzynarodowy projekt „100 lat wzajemności i różnorodności”, którego finał miał miejsce podczas wizyty na Ukrainie w kwietniu 2019 r. Pedagodzy poświęcili swój wolny czas, aby w formie wolontariatu realizować pomysły i pasje młodych ludzi z 4 krajów: Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Głównym celem projektu było wyeliminowanie nieufności i uprzedzeń wobec imigrantów, a także wzmocnienie szacunku dla różnic kulturowych. Zamierzeniem partnerów projektu było przedstawienie historii i teraźniejszości każdej kultury oraz wzajemnych oddziaływań międzykulturowych zaangażowanych narodów. Projekt zakładał współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategicznego. Działania projektowe oraz spotkania partnerów pozwoliły osiągnąć ten cel i zaspokoić potrzeby społeczności czterech sąsiadujących ze sobą państw
 • Zespół ds. promocji przedszkola nr 7 w Bolesławcu: Katarzyna Kwapisz i Żaneta Tylczyńska-Giela
  Nauczycielki Katarzyna Kwapisz i Żaneta Tylczyńska-Giela wykazują szczególną aktywność w realizacji zadań wynikających z długofalowego planu działania i rozwoju przedszkola. Na szczególne podkreślenie zasługują działania nauczycielek związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz partnerów do współpracy. Są autorkami i koordynatorkami projektu pn. „Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci”, którego celem jest zapoznanie nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami z zasadami terapii metodą Integracji Sensorycznej oraz umożliwienie dzieciom w przedszkolu korzystania z elementów tej terapii. Panie napisały dwa projekty w ramach programu ERASMUS+, które przyczyniły się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także projekty dotyczące modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach kursów, szkoleń, a także studiów podyplomowych, dostosowując się do aktualnych potrzeb i celów placówki.

SPOŁECZNE

 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w mieście oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć promujących Bolesławiec. Największym cyklicznym przedsięwzięciem, w którym Towarzystwo bierze udział, jest akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W ramach całorocznych działań organizowane są spotkania o tematyce kresowej, kwesty, zbiórki zniczy na cmentarze kresowe, zbiórki darów i kartek świątecznych dla przyjaciół z Ukrainy oraz wyjazdy na Ukrainę, podczas których bolesławianie sprzątają przedwojenne cmentarze katolickie. W 2019 r. członkowie Towarzystwa byli licznie nagradzani za swoje działania: Zbigniew Junkiewicz otrzymał Nagrodę za Promocję Miasta Bolesławiec w 2018 r. oraz tzw. Krzyż Kresowy, Barbara Smoleńska otrzymała Medal za Zasługi dla Zbaraża, tytuł Zasłużony dla Miasta Bolesławiec, Wolontariusz Roku 2019 oraz tzw. Krzyż Kresowy. Ponadto tytuł Zasłużony dla Miasta Bolesławiec otrzymali: Stanisława Balawender, Adam Fornal oraz Alfred Kwarciak. Działania Towarzystwa prezentowane są na Facebooku oraz w telewizji lokalnej, a w 2019 roku w zbaraskiej gazecie lokalnej „Narodne Słowo” po raz kolejny pojawił się duży artykuł promujący Bolesławiec pt. „Przyjaciele z Polski przywieźli Niespodziankę”.

SPORT

 • Oliwia Zagdańska
  Oliwia Zagdańska w 2019 roku wielokrotnie reprezentowała Bolesławiec, biorąc udział w kilkunastu zawodach pływackich o randze powiatowej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Prawie na każdych zawodach stawała na podium, zdobywając w większości złote medale oraz tytuły najlepszej zawodniczki w swoich kategoriach wiekowych. Sezon pływacki zakończyła udanym startem w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do większych sukcesów można również zaliczyć udział w Zimowych Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Nowej Rudzie, gdzie wywalczyła 3 złote medale, 1 srebrny i
 • Tomasz Hajde
  Zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec. W 2019 roku zdobył złoty medal w biegu na 800 m i złoty medal w skoku w dal na VIII Europejskich Igrzyskach Młodzieży Osób Niepełnosprawnych „Emil Open” w Brnie, gdzie występowało 600 zawodników z 17 państw. Ponadto na IX Dolnośląskim Mityngu Narciarstwa Biegowego Olimpiad Specjalnych w Jakuszycach zdobył złoty medal w biegu na 500 m i 3000 m, złoty medal na XIII Dolnośląskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Legnicy oraz złoty medal w pięcioboju na XIX Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych w Kamiennej Górze
 • Martyna Stos
  Zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec. W 2019 roku zdobyła brązowy medal na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Wiśle, brązowe medale w I, II oraz III Grand Prix Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, zajęła 5 miejsce na XIX Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych w Jaworze oraz 2 miejsce w kategorii kobiet na Mistrzostwach Dolnego Śląska Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Bolesławcu
 • Szczepan Paszek
  Szczepan Paszek jest zawodnikiem bolesławieckiego klubu kolarskiego Bikestacja-Fitwheels. To wielokrotny zwycięzca wyścigów szosowych, przełajowych i MTB rangi okręgowej i krajowej, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu Bikemaraton. Dwa ostatnie lata to festiwal sukcesów i zwycięstw na arenie wyścigów wszelkiego rodzaju kolarstwa amatorskiego – przede wszystkim kolarstwa przełajowego i MTB kolarstwa górskiego. W 2019 roku zdobył m.in. Mistrzostwo Polski w Kolarstwie Przełajowym, Wicemistrzostwo Polski w Kolarstwie Górskim oraz 1 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Kaczmarek Electric MTB
 • Bartosz Budzik
  Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu, który od 2013 roku bierze udział w zawodach pływackich o różnej randze i zasięgu. W roku 2019 pan Bartosz osiągnął wysokie wyniki, które wielokrotnie pozwalały na zajęcie miejsca na podium zawodów pływackich. Do największych sukcesów należy zaliczyć, m.in. 1 miejsca: na 50 metrów stylem motylkowym oraz na 100 metrów stylem grzbietowym, podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich w Sprincie, a także na 100 metrów stylem grzbietowym i na 100 metrów stylem motylkowym podczas czwartej edycji Neptun International Swimming Meeting
 • Gracjan Kozak
  Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia” jest finalistą Mistrzostw Europy Juniorów w rzucie dyskiem w Borås w Szwecji, gdzie zajął 9 miejsce, Mistrzem Polski w rzucie dyskiem oraz czwartym zawodnikiem Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Ponadto jest wicemistrzem Polski Ludowych Zespołów Sportowych w rzucie dyskiem oraz Mistrzem Dolnego Śląska w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Gracjan Kozak objęty jest szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i posiada I klasę sportową
 • Klaudia Petters
  Klaudia Petters w 2019 roku startowała w licznych zawodach triathlonowych, biegowych oraz wyścigach kolarskich rangi ogólnopolskiej i większość z nich kończyła na medalowej pozycji. Do jej największych sukcesów należy zaliczyć m.in. 1 miejsca: na Mistrzostwach Polski w aquathlonie w kat. U23, na Mistrzostwach Polski w duathlonie na dystansie średnim w kat. U23 oraz na Mistrzostwach Polski w duathlonie na dystansie olimpijskim w kat. U23
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”
  Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w Polsce. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2019 roku było zdobycie 6 medali Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski LZS. Zawodnicy klubu zdobyli 49 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 6 w mistrzostwach makroregionu. Zawodnik klubu – Gracjan Kozak – startował na Mistrzostwach Europy Juniorów w Borås w Szwecji, gdzie zajął 9 miejsce. 41 zawodników i zawodniczek klubu uzyskało klasy sportowe, w tym sześcioro II klasę i jeden I klasę sportową. Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” zdobył 129 punktów w systemie sportu młodzieżowego organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zajął 4. miejsce na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych.

INNE

 • Pavlina Stefańczyk
  Pavlina Stefańczyk jest specjalistą ds. promocji i reklamy w Ceramice Artystycznej – Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego. Od czasu objęcia przez nią stanowiska o Ceramice Artystycznej z Bolesławca mówi się dużo, często i pozytywnie, nie tylko w mediach lokalnych, ale także krajowych, europejskich i światowych. O Ceramice Artystycznej z Bolesławca pisały takie gazety i agencje jak: New York Times, Washington Times, Biznes ForbesAssociated Press. Materiały Pani Pauliny były także publikowane w telewizjach FOX NEWS czy CNBC, jak również w czołowych polskich stacjach telewizyjnych i radiowych. Na co dzień Pavlina Stefańczyk zajmuje się również grafiką oraz fotografią studyjną naczyń. Jej zdjęcia można oglądać w takich czasopismach jak „Ambiente”, „Szkło i Ceramika” oraz w najnowszym wydaniu polskiej edycji „FASHION”. Jest współautorką nowej strony internetowej spółdzielni oraz katalogów prezentujących dorobek artystyczny kierownika artystycznego firmy Mariusza Ochockiego oraz głównych projektantek dekoracji ceramicznych pań: Teresy Liany i Marii Starzyk
 • Krzysztof Gwizdała
  Krzysztof Gwizdała wymyślił i wyprodukował w 2019 roku pierwszy raz w historii powojennego Bolesławca 5 wzorów świątecznych pocztówek prezentujących piękno miasta. Kartki pocztowe okazały się sukcesem, wszystkie zostały wykupione przez mieszkańców i turystów odwiedzających Bolesławiec w okresie świątecznym. Kilka tysięcy pocztówek, wspaniale prezentujących Bolesławiec i bożonarodzeniowe dekoracje, zostało rozesłanych po całym kraju i świecie. Kartki dotarły do wielu miejsc w Europie, Ameryce, Azji i Australii
 • Bolesławiecki Klub Krótkofalowców
  Podczas Święta Ceramiki członkowie Bolesławieckiego Klubu Krótkofalowców nawiązywali połączenia z krótkofalowcami z całego świata, promując bolesławieckie święto. Akcję prowadzili już od kwietnia, a jej kulminacja nastąpiła w sierpniu w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Krótkofalowcy rozmawiali z radioamatorami m.in. z Wysp Karaibskich, Argentyny, Kolumbii, Republiki Dominikany, Japonii, Kuwejtu, Meksyku, Wenezueli, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ramach akcji wydano specjalne karty potwierdzające odbyte połączenia, które w swojej treści promowały Bolesławiec i Bolesławieckie Święto Ceramiki. Połączenia realizowali: Piotr Cetler, Bartek Górecki, Zbigniew Fuchs, Kazimierz Kędzierski, Henryk Kobiałka, Marek Borek i Jan Galus.

WYRÓŻNIENIA

 • Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca
  Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca są uczennicami klas III w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, dodatkowo angażując się z sukcesem w naukowym ruchu olimpijskim. W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie zostały laureatkami 3 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Także i w tym roku zostały zakwalifikowane do etapu centralnego. Na ich sukces złożyła się wspólna praca naukowa pod kierunkiem opiekunki olimpiady, nauczycielki pani Beaty Majewskiej. Patrycja Julia Pawlus i Oliwia Gorczyca są także uczennicami szczególnie zaangażowanymi w życie społeczności lokalnej i szkolnej. Od 7 lat są członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury. W 2019 r. razem z zespołem występowały m.in. na Festiwalu „Mała Europa” w Bośni i Hercegowinie. Ponadto od 3 lat są członkami szkolnego chóru „Synkopa2”
 • Wojciech Andrzejewski
  Wojciech Andrzejewski jest uczniem czwartej klasy cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bolesławcu. Jako reprezentant szkoły i miasta Bolesławiec, na przestrzeni lat nauki w szkole muzycznej został laureatem znaczących konkursów rangi regionalnej oraz ogólnopolskiej. Aktywnie uczestniczył w życiu środowiska lokalnego, corocznie prezentując swoje umiejętności na Koncertach Noworocznych organizowanych przez Szkołę Muzyczną dla mieszkańców miasta oraz podczas Jubileuszy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Do najważniejszych osiągnięć Wojciecha Andrzejewskiego możemy zaliczyć zajęcie II miejsca w I Dolnośląskim Konkursie Gitarowym o Miedzianą Strunę w Legnicy, III miejsca w X Wiosennym Konkursie Gitarowym w Szczecinie, I miejsca na XX Kłodzkim Jubileuszowym Festiwalu Muzycznym GITARIADA, III miejsca w VII Międzywojewódzkim Konkursie Gitary Klasycznej Hurra Gitarra w Świebodzinie oraz III miejsca na Lwóweckim Festiwalu Talentów
 • Adam Goleński
  Adam Goleński jest uczniem II klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Pozalekcyjnie realizuje się jako młodzieżowy działacz. Od początku 2019 r. zrealizował 15 projektów społecznych w Bolesławcu, na Dolnym Śląsku oraz w kilku rejonach Polski. W wydarzeniach organizowanych przez Adama Goleńskiego wzięło udział ponad 2.000 dzieci i młodzieży. Największym jego sukcesem jest proekologiczny, młodzieżowy projekt „Plan-E Bolesławiec”, który we wrześniu rozszerzył swoje działania o kolejne województwa i stał się projektem ogólnopolskim, rozpoznawalnym wśród młodzieży z całej Polski działającej społecznie. W 2019 roku brał udział w wielu akcjach oraz przedsięwzięciach, m.in. w: Ogólnopolskim Kongresie Rad i Sejmików we Wrocławiu, I Młodzieżowym Dniu Przedsiębiorczości w Gdyni, Szkoleniu Młodzieżowych Rad Time4Youth w Poznaniu, Dolnośląskiej Akademii Samorządu w Borowicach, Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Kongresie Młodzieży w Ziębicach. Był organizatorem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Bolesławcu
 • Jacek Garmider
  Zawodnik Akademii Młodego Piłkarza, który w wieku 11 lat osiąga rewelacyjne wyniki w bardzo dużych turniejach dla bramkarzy. W VIII Bitwie Bramkarskiej we Wrocławiu, największym turnieju bramkarskim na świecie, zajął 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bitwa Bramkarska to unikatowy w skali kraju turniej, w którym bramkarze piłkarscy rywalizują między sobą w pojedynkach. Ze względu na liczbę ponad 300 uczestników, którzy wzięli udział w turnieju, przedsięwzięcie zyskało miano największej tego typu imprezy na świecie. Ponadto Jacek Garmider zajął 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej w Jeleniogórskiej Bitwie Bramkarskiej. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zasady były podobne – wygrywał zawodnik, który w ciągu 2 minut zdobył jak najwięcej bramek. Oba wydarzenia były nagłaśniane w lokalnych gazetach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, na stronach internetowych i profilach Facebook oraz w telewizji TVP3 Wrocław. Trenerem Jacka jest Kacper Jeziorny.

Reklama