Ważne informacje dla klientów Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Ważne informacje dla klientów Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
fot. Powiat Bolesławiecki W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu od poniedziałku załatwimy już wszystkie sprawy, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie
istotne.pl powiat bolesławiecki

Zgodnie z zapisami Ustawy „Tarcza 3.0” wznowione zostały terminy spraw urzędowych. Od najbliższego poniedziałku (25.05.2020) znacznie poszerzamy przyjmowanie interesantów w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Wszystkie procedowane obecnie sprawy wymagające stawiennictwa osobistego znów będzie można załatwiać, wciąż jednak tylko po wcześniejszym umówieniu.

Nadal wystawione będą w holu przy wejściu A do budynku Starostwa urny, do których należy składać wnioski w sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie.

W pierwszej kolejności obsłużone zostaną osoby, które nie zostały przyjęte z powodu epidemii koronawirusa i zamknięcia urzędu, a termin ich spotkania wypadał po 14 marca br. Z tymi osobami sami kontaktujemy się telefonicznie. Należy podkreślić, że do Urzędu nie będzie możliwości wejścia bez wcześniejszego zarezerwowania terminu. Oznacza to, że każdy Klient przed przyjściem do Urzędu zobowiązany będzie do umówienia się telefonicznie lub internetowo. Terminy rezerwowane będą na konkretną godzinę.

Większość spraw realizowana będzie w Biurze Obsługi Klienta, gdzie będą państwa obsługiwać pracownicy poszczególnych wydziałów.

W Wydziale Komunikacji i Transportu możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu załatwienie następujących spraw: odbiór prawa jazdy oraz odbiór dowodu rejestracyjnego.

Wszystkich klientów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny. Będą oni zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu. Każdej osobie wchodzącej do budynku zmierzona zostanie temperatura ciała. Zaleca się, aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w BolesławcuZasady bezpośredniej obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Bolesławcufot. Powiat Bolesławiecki

Ponadto, w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie. Każdy Klient odbierany będzie przez urzędnika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzany.

W celu realizacji konkretnych spraw, zachęcamy najpierw do kontaktu telefonicznego z poszczególnymi wydziałami lub do kontaktu mailowego na adres: starostwo@powiatboleslawiecki.pl. Poniżej numery telefonów do poszczególnych wydziałów.

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Lp. Nazwa komórki numer telefonu
1. Wydział Architektoniczno-Budowlany 75 612 17 22
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 75 612 17 92
3. Wydział Komunikacji i Transportu – w sprawie rejestracji pojazdów 75 612 17 09
4. Wydział Komunikacji i Transportu – w sprawie praw jazdy 75 612 17 06
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 75 612 17 45
6. Wydział Geodezji i Katastru 75 612 17 31
7. Biuro Kontroli 75 612 17 58
8. Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia 75 612 17 15
9. Biuro Zarządzania Kryzysowego 75 735 18 50
75 735 18 51
10. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 75 612 17 14
75 612 17 13
11. Wydział Budżetowo-Finansowy 75 612 17 63
12. Wydział Środowiska 75 612 17 71
75 612 17 74
13. Wydział Organizacyjny 75 612 17 52
14. Biuro Organów Powiatu 75 612 17 75
15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 75 612 17 05
16. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 75 612 17 03
17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 75 612 17 44

tekst zlecony