Ponad pół tysiąca syryjskich uchodźców 90 kilometrów od Bolesławca

Uchodźcy, dzieci
fot. https://pixabay.com/Zachtleven/ Ludzie, którzy uciekli przed wojną, zamieszkali między innymi na terenie powiatu Bautzen w Niemczech. Jak wygląda ich codzienne życie?
istotne.pl 4 bautzen, uchodźcy

Reklama

Powiat Bautzen liczy 300 500 mieszkańców. Jest oddalony od powiatu bolesławieckiego o 90 km (godzinę jazdy autostradą). Największą grupą cudzoziemców są Polacy. Mieszka ich tam ponad 1200. W powiecie Bautzen mieszka też 530 obywateli syryjskich. Liczba wszystkich cudzoziemców w Powiecie Bautzen wynosi 7 000. Pochodzą oni ze 120 krajów.

Gdzie dokładnie mieszkają uchodźcy z Syrii?

Syryjscy uchodźcy przeważnie mają mieszkania. W większości posiadają taki sam status jak wszyscy cudzoziemcy z krajów trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej). Mają pozwolenie na 3 lata, albo na 1 rok, po czym jest ono przedłużane. Pozwolenie to uprawnia do podejmowania pracy czy korzystania ze świadczeń socjalnych.

Występ dzieci arabskich 22.09.19Występ dzieci arabskich 22.09.19fot. A. Malinowska

Jeśli obywatele syryjscy (czy obywatele innych krajów – np. z Afganistanu, Pakistanu czy krajów afrykańskich) mają status osoby oczekującej na rozpatrzenie podania o azyl, zobowiązani są mieszkać w ośrodkach dla uchodźców.  Mając taki status, mogą podejmować pracę i korzystać z kursów językowych. Syryjczycy z reguły szybko uzyskują pozwolenie na pobyt (ze względów humanitarnych – wojna w Syrii). Natomiast bardzo rzadko jest im przyznawany azyl polityczny. Większość Syryjczyków (przede wszystkim tych z rodzinami) pracuje lub uczy się zawodu, albo też uczestniczy w kursach językowych.

Działania kulturalne i integracyjne

W Bautzen powstało aktywne Towarzystwo Kobiet Syryjskich „Nissaa”. Towarzystwo uczestniczy w wielu imprezach miejskich czy powiatowych, np. we wrześniowym Tygodniu Kultur. Również mężczyźni mają swoje Towarzystwo Kulturalne. Męska grupa taneczna „Damaszener” jest atrakcją wielu festynów. Oba towarzystwa przybliżają syryjską kulturę Niemcom oraz wspierają innych Syryjczyków w odnalezieniu się w nowym kraju.

Towarzystwo Kobiet Syryjskich Nissaa

W Powiecie Bautzen, w tamtejszym starostwie działa Urząd ds. Cudzoziemców. Urzędnicy pomagają cudzoziemcom w integracji. Organizowane są kursy językowe, wspólne wydarzenia kulturalne. Urząd pomaga w szukaniu pracy, w tłumaczeniach dokumentów czy w szukaniu mieszkania. Pomagają też wolontariusze.

Grupa Syryjska – występ w ramach Tygodnia Kultur w Powiecie Bautzen 22.09.2019Grupa Syryjska – występ w ramach Tygodnia Kultur w Powiecie Bautzen 22.09.2019fot. A. Malinowska

Organizowane są wspólne imprezy integracyjne; kulturalne, sportowe... W ostatnich latach przeprowadzonych też było dużo projektów (pieniądze ogólnoniemieckie i Landu Saksonii) na integrację, wspieranie towarzystw migrantów, wsparcie dla osób pomagających uchodźcom w życiu codziennym itp.

Zobacz paradę zespołów z różnych części świata w Bautzen:

Urzędowe problemy uchodźców i z uchodźcami 

Kobiety, które chodzą w tzw. chustach, opowiadają, że spotykają się z wrogim nastawieniem ze strony miejscowych, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego stroju. Łączna liczba wszystkich cudzoziemców mieszkających w Powiecie Bautzen wynosi 7 000 osób (na 330 000 mieszkańców całego powiatu). Cudzoziemcy pochodzą ze 120 krajów.

Problemy są przeważnie z uchodźcami, którzy nie mogą uzyskać statusu uchodźcy. Wówczas ich podanie o azyl nie jest uznawane i są wzywani do dobrowolnego opuszczenia Niemiec albo czekają na decyzję o deportacji. Niestety, są też osoby, które nie podają właściwej tożsamości albo pochodzą z krajów, które nie chcą przyjąć tych obywateli z powrotem. Problemem jest wtedy brak możliwości wydalenia z Niemiec. Osoby te nie mają pozwolenia na pracę, nie mogą korzystać z oficjalnych kursów językowych, no i nie mogą opuścić Niemiec. Nie jest ich dużo, ale to przeważnie oni sprawiają, że zła opinia o uchodźcach rozciąga się na calą grupę. Również na tych pragnących się zintegrować czy już zintegrowanych, pracujących uczących się, których dzieci chodzą do szkol i mówią już dobrze po niemiecku.

Przestępczość wśród uchodźców

Jest to raczej rzadkie zjawisko. W przypadku Syryjczyków nawet marginalne. Podobnie jest w przypadku uchodźców z Afganistanu czy Iraku. Częściej problemy sprawiają uchodźcy z Afryki Północnej (Algieria, Maroko. Tunezja) czy z Afryki (jak Nigeria czy Somalia). Zdarzają się bójki czy pobicia. Większość z nich odbywa się miedzy samymi migrantami, np. w ośrodku dla uchodźców. Wtedy też jest wzywana policja. Zdarzają się też drobne kradzieże w sklepach czy jazda bez biletu. Jednak osoby, które chcą się zintegrować, chodzą na kursy językowe czy pracują, praktycznie nie wchodzą w konflikt z prawem. Inną sprawą jest, że każdy przypadek, w którym w konflikt z prawem wchodzi uchodźca, jest natychmiast nagłaśniany przez media, co wpływa na społeczne nastawienie. W Saksonii napady na uchodźców czy przypadki podpaleń ośrodków dla uchodźców już ustały.

W Powiecie Bauzen liczba uchodźców spada. Z ponad 20 ośrodków dla uchodźców w przyszłym roku zostanie 4, w sumie dla około 900 osób. Wiele osób uzyskujących pozwolenie na pobyt na terenie powiatu wyjeżdża w inne części Niemiec. A szkoda, bo brakuje młodych, wykwalifikowanych ludzi do pracy, a społeczeństwo się starzeje...

Dziękujemy pełnomocnik do spraw cudzoziemców Powiatu Bautzen Annie Piętak-Malinowskiej – za udzielenie informacji potrzebnych do powstania powyższego artykułu.

Reklama