Artyleryjskie święto w Bolesławcu

Artyleryjskie święto w Bolesławcu
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 6 grudnia artylerzyści Czarnej Dywizji obchodzili w Bolesławcu Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Przeprowadzone po raz kolejny w garnizonie bolesławieckim dywizyjne obchody artyleryjskiej barbarki zgromadziły środowiska żołnierskie oraz sympatyków rodzaju wojsk spod znaku skrzyżowanych luf armatnich.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji artylerzystów w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej. Eucharystię celebrowali ks. prałat dr Andrzej Jarosiewicz, rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej, oraz kapelan 23 pułku artylerii ks. por. Andrzej Bawer.

Po mszy świętej na terenie jednostki dokonano symbolicznego aktu upamiętnienia patrona pułku – gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego. Staraniem środowisk wojskowych na skwerze przed budynkiem sztabu wykonano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci wielkiego generała i artylerzysty, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku, konstruktora i wynalazcy wojskowego w zakresie artylerii, a przede wszystkim jednego z najwybitniejszych polskich dowódców przełomu XIX i XX wieku.

Wagę wydarzenia podkreślił udział prezesa Stowarzyszenia Rodziny Jordan-Rozwadowskich Piotra Rozwadowskiego, który wspólnie z dowódcą pułku płk. Grzegorzem Potrzuskim dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy.

Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział zastępcy dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr. Dariusza Parylaka, szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii dywizji płk. Jacka Kilińskiego, a także dowódców i szefów WRiA jednostek Czarnej Dywizji.

W uroczystościach na zaproszenie dowódcy pułku wzięli udział byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, dowódca batalionu inżynieryjnego US Army stacjonującego w Bolesławcu i zastępca dowódcy batalionu artylerii Paladin stacjonującego w Toruniu, przedstawiciele środowisk artyleryjskich, dowódcy byłych jednostek artylerii stacjonujących w garnizonie bolesławieckim, władze administracyjne Bolesławca, a także komendanci instytucji garnizonowych.

Po odczytaniu decyzji przełożonych i rozkazów okolicznościowych generał Parylak, pułkownik Kiliński i dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Potrzuski wręczyli odznaczenia resortowe, pisma pochwalne ze zdjęciem żołnierza na tle flagi RP i sztandaru jednostki, a także listy gratulacyjne artylerzystom jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej za osiąganie wysokich wyników w działalności służbowej.

Na zakończenie uhonorowano laureatów tegorocznego konkursu o tytuł „Mistrza ognia artyleryjskiego 11DKPanc”, który zdobył ppor. Łukasz Więckiewicz (23pa). I wicemistrzem został por. Łukasz Lenart (23pa), a II wicemistrzem – kpt. Marcin Dziedzic (10BKPanc).

Dowódca 23 pułku artylerii pułkownik Grzegorz Potrzuski:

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, obchodzone w Dniu Świętej Barbary, jest wyrazem szacunku dla kilkusetletniej tradycji, historii i osiągnięć Naszego, szczególnego rodzaju wojsk.

Potencjał ogniowy, szybkość i precyzja rażenia są świadectwem postępującej modernizacji Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz znaczenia, jakie odgrywa nasz rodzaj wojsk na współczesnym polu walki.

Dowódca w swoim przemówieniu przypomniał również najważniejsze zadania realizowane przez pułk w bieżącym roku oraz podkreślił znaczenie tradycji w codziennej służbie artylerzystów. Na zakończenie podziękował żołnierzom i pracownikom resortu Obrony Narodowej 23pa za zaangażowanie i wysiłek wkładane w codzienną służbę.

Zastępca dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak pogratulował wyróżnionym oraz podziękował za profesjonalizm i trud wkładany w codzienną służbę:

Jedną szczególną cechą, jaka od wieków przyległa do Wojsk Rakietowych i Artylerii, jest precyzja działania i ogromna skuteczność, która znakomicie wpisuje się w motto Czarnej Dywizji. Motto zdefiniowane przez dowódcę dywizji jako trzy N: „na czas, na miejsce, na pewno”. I to właśnie można powiedzieć o Wojskach Rakietowych i Artylerii całej dywizji, które na co dzień na placach ćwiczeń, na strzelaniach i podczas treningów to credo udowadniają.

Głos zabrał również dowódca 8 batalionu inżynieryjnego ppłk Arlo Reese, podkreślając dobrą współpracę z bolesławieckimi artylerzystami, a przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu bolesławieckiego – oprócz ciepłych słów skierowanych do żołnierzy – odnieśli się do współpracy na szczeblu lokalnym.

W dalszej części apelu żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23pa oraz żołnierze amerykańscy stacjonujący w bolesławieckich koszarach zaprezentowali umiejętności walki wręcz. Dynamiczny pokaz „Combat 19”, przygotowany przez instruktora sztuk walki st. szer. Mateusza Gawurę (IV dan karate), obejmował elementy karate tradycyjnego, krav magi oraz kickboxingu.

Żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów, po której delegacje Czarnej Dywizji i środowisk artyleryjskich złożyły kwiaty pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi jednostkom artyleryjskim, które stacjonowały w garnizonie bolesławieckim, oraz poległym i zmarłym artylerzystom.

Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną, która miała okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez artylerzystów oraz sprzętem wojskowym pododdziałów amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu.