Napisz odręcznie list i wygraj w konkursie!

Napisz odręcznie list i wygraj w konkursie!
fot. gokis Autorami listów mogą być osoby z całego świata, jedynym warunkiem jest napisanie listu odręcznie w języku polskim. Organizatorem konkursu jest od 13 lat. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
istotne.pl konkurs, list

Na konkurs na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie przez 13 lat wysłano ponad 7 tys.listów.  Autorami listów mogą być osoby z całego świata, jedynym warunkiem jest napisanie listu odręcznie w języku polskim. W tym roku są dwa tematy:

  • dla młodszych „Gdybym miał zaczarowany ołówek…”
  • oraz „Historia jednej znajomości…” dla kategorii powyżej 16 lat

Dodatkowo można otrzymać nagrodę za kaligrafię, nie jest to jednak obowiązkowe kryterium. Imprezie patronuje od 9 lat Związek Literatów Polskich – Oddział w Szczecinie i to właśnie oni będą oceniać prace konkursowe.

Listy należy wysłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn
ul. Kasztanowa 1b
59-700 Bolesławiec

Wręczenie nagród odbędzie się w ostatni piątek listopada i będzie to także spotkanie z członkami komisji konkursowej. Informacje można uzyskać także pod nr telefonu: 782450211.

Baner konkursu List Pisany OdręcznieBaner konkursu List Pisany Odręczniefot. gokis

Regulamin konkursu

Cel

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

Temat

W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy:

„Historia jednej znajomości...” – dla (13-15 lat) oraz (16 lat i powyżej)

„Gdybym miał zaczarowany ołówek…” – dla najmłodszej kategorii wiekowej (10 -12 lat)

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

Forma

Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).

Warunki uczestnictwa

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:

  1. Kategoria: 10-12 lat
  2. Kategoria: 13-15 lat
  3. Kategoria: 16 lat i powyżej

Ocena i nagrody

Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch młodszych kategorii, a dla laureatów kategorii dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc.

Termin i miejsce

Prace należy przesyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 25.10.2019 roku

(uwaga: liczy się data stempla pocztowego)

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał przewidziany jest na 29 listopada 2019 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

tekst zlecony