Konflikt o pieniądze w Nowogrodźcu. Urząd publikuje pisma radnych

Konflikt o pieniądze w Nowogrodźcu. Urząd publikuje pisma radnych
fot. Gmina Nowogrodziec Narastają niesnaski między urzędującym burmistrzem Nowogrodźca a częścią Rady Miejskiej.
istotne.pl gmina nowogrodziec

W grudniu ub.r. informowaliśmy, że nowogrodzieccy radni obniżyli wynagrodzenie urzędującego burmistrza Roberta Relicha o prawie 700 zł brutto. Miała być to swoista żółta kartka dla włodarza gminy. (Szczegóły w materiale: „Żółta kartka” dla Roberta Relicha. Radni obniżają wynagrodzenie, będzie audyt).

W maju zaś informowaliśmy, że Rada Miejska w Nowogrodźcu nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi i nie podjęła uchwały ws. absolutorium.

Wygląda na to, że konflikt na linii burmistrz–część radnych nasila się. W trakcie bowiem wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu R. Relich zaproponował projekt uchwały „zmieniającej obecnie obowiązujące zasady” ws. diet radnych. Jak czytamy na stronie nowogrodzieckiego samorządu:

Ten wniosek był wynikiem tego, iż Uchwałą Rady Miejskiej z 6 grudnia 2018 roku radni na wniosek Klubu Skutecznie i Razem pod hasłem dyscyplinowania radnych postanowili o potrąceniach 10% diety za nieobecności na sesji lub komisji. Można uniknąć tego potrącenia, jeżeli Łukaszowi Izydorczykowi – Przewodniczącemu Rady, złoży się w terminie pisemne usprawiedliwienie oraz Przewodniczący uzna usprawiedliwienie za zasadne.

Niestety system ten jest nieprzejrzysty, a praktyka jego stosowania budzi kontrowersje [podkreślenia – istotne.pl].

Niestety głosami radnych Klubu Skutecznie i Razem wniosek Burmistrza został odrzucony.

Gminni urzędnicy: „[…] kwestię tę możecie Państwo ocenić sami, gdyż prezentujemy wnioski usprawiedliwień radnych zaprezentowane na sesji. Ponadto na początku kadencji zdarzały się sytuacje usprawiedliwiania przez Przewodniczącego Rady nieobecności radnych na ustny i spóźniony wniosek m.in. radnych z Klubu Skutecznie i Razem, co było sprzeczne ze Statutem Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

Urzędnicy dodali:

Ponadto trudno uznać za zrozumiałe usprawiedliwienia nieobecności radnego, który w tym samym czasie, jak sam wskazuje, prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w innych miejscach Polski i z tego powodu nie będzie uczestniczył w pracach Rady, ale z zachowaniem prawa do diety, a nieusprawiedliwianie tych nieobecności innym radnym i pozbawianie diety radnego wykonującego w tym czasie odpowiedzialną służbę w obronie zdrowia i mienia mieszkańców.

Zasadnym jest przy tym wskazać, iż dieta radnego ma za zadanie wyrównać utracone przez radnego zarobki. Tym samorządowcom, którzy wykonują działalność gospodarczą, świadczenie to ma uzupełnić utracone dochody, zaś gdy radny nie pracuje i nie ma swojej firmy, dieta jest rekompensatą zarobków, które mógłby on uzyskać, gdyby nie poświęcił się realizacji zadań płynących z powierzonego mu mandatu.

Szczegóły na stronie Gminy Nowogrodziec.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.