Odmrażanie szpitala powiatowego. Co z porodówką?

Odmrażanie szpitala powiatowego. Co z porodówką?
fot. Carlo Navarro on Unsplash Poniżej informacja oddziału ginekologiczno-położniczego w bolesławieckim ZOZ-ie.
istotne.pl szpital powiatowy

ZOZ:

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ODBYWANIA PORODÓW RODZINNYCH W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19.

Porody rodzinne odbywać się mogą z uwzględnieniem szczegółowych wymagań wobec rodzących i towarzyszących im osób:
a) wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej
b) osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki
c) rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny
d) osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie
e) osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.