Apel w sprawie ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich

Apel w sprawie ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich
fot. Fundacja Batorego Fundacje i stowarzyszenia apelują do kandydatów, by w ewentualnej drugiej turze poparli tego spośród siebie, który będzie reprezentował wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości.
istotne.pl wybory, fundacja batorego

Poniżej prezentujemy pełną treść apelu.

Przed nami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku mają one szczególne znaczenie. Zdecydują nie tylko o tym, kto obejmie najwyższy urząd w kraju. Decyzja wyborców będzie miała wpływ także na ustrój, ład prawny i system wartości, jakie mają regulować życie mieszkanek i mieszkańców Rzeczypospolitej.

Wybierając Prezydenta odpowiemy m.in.:

  • czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawą zasadniczą, którą wszyscy mają respektować, czy tekstem bez większego znaczenia?
  • czy prawa człowieka „są idiotyzmem”, czy mają znaczenie uniwersalne?
  • czy wymiar sprawiedliwości ma być niezależny, czy podporządkowany partii rządzącej?
  • czy równość wobec prawa, niezależnie od funkcji, politycznych afiliacji, przekonań i preferencji ma być fundamentem praworządności czy fikcją?
  • czy zasada samorządności i pomocniczości ma być podstawą ustroju terytorialnego i organizacji życia społecznego czy fasadą?
  • czy mowa nienawiści, pogarda wobec mniejszości i przeciwników politycznych mają być normą kształtującą debatę publiczną, czy patologią, na którą nie może być zgody?
  • czy korupcja i afery na szczytach władzy mają uchodzić bezkarnie, czy należy postawić im tamę?

Nie wiemy, jaki będzie wynik pierwszej tury głosowania i czy rozstrzygnie ona wybory. Drugą turę  można jednak wygrać dzięki obywatelskiej mobilizacji i szerokiemu społecznemu poparciu. Apelujemy do kandydatów opozycji demokratycznej, by w drugiej turze poparli tego spośród siebie, który będzie reprezentował wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości oraz wezwali do takiego poparcia swoich wyborców. W ten sposób, mimo istniejących różnic, możemy wygrać wszyscy.

Akcja DemokracjaFundacja Centrum im. prof. Bronisława GeremkaFundacja im. Stefana BatoregoFundacja Res PublicaFundacja Kultura LiberalnaFundacja StoczniaInstytut Spraw PublicznychKampania Przeciw HomofobiiMiesięcznik „Liberté!”Komitet Obrony DemokracjiOgólnopolski Strajk KobietPrzegląd PolitycznyStowarzyszenie Kongres KobietStowarzyszenie Kultura NiepodległaWolne SądyMiesięcznik „Znak”