Trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
fot. UM Bolesławiec Prosimy o właściwą współpracę z ankieterami, rzetelne przekazywanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu – apelują przedstawiciele Urzędu Miasta Bolesławiec.
istotne.pl azbest, um bolesławiec

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO INWENTARYZACJI WYBORÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, W TYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKACH I ZALEGAJĄCYCH NA POSESJACH

Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że od dnia 14 czerwca 2020 r. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów azbestowych na terenie Miasta Bolesławiec” oraz zweryfikowania ilości wyrobów azbestowych.

Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele firmy EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca. Pracownicy EKO-TEAM mają ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Prezydenta Miasta. Ponadto posiadają identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu z natury. Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

AZBEST – zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób.

UWAGA!!!

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcia azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma, nie narażając Twoich bliskich i sąsiadów.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z Ankieterami,
w godz. od 7.30 do 18.00 oraz na stronie internetowej www.um.bolesławiec.pl
lub www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

KONTAKT Z ANKIETERAMI:
Sebastian Kulikowski: tel. 691 015 026.

Prosimy o właściwą współpracę z ankieterami, rzetelne przekazywanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.

Pismo wiceprezydent Bolesławca Iwony Mandżuk-DudekPismo wiceprezydent Bolesławca Iwony Mandżuk-Dudekfot. UM Bolesławiec

tekst zlecony