Pancerniacy ze Świętoszowa: Karakal w natarciu

Pancerniacy ze Świętoszowa: Karakal w natarciu
fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło Po poniedziałkowym pokonaniu szerokiej przeszkody wodnej, wykonaniu marszu i zajęciu rejonu batalionowe zgrupowanie w godzinach porannych osiągnęło gotowość i przystąpiło do wykonania natarcia na nakazanym kierunku. Działania prowadzone były przy wsparciu z powietrza realizowanym przez Lotnictwo Wojsk Lądowych.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

– Podczas kolejnych etapów prowadzenia natarcia nie brakowało różnych epizodów taktycznych, takich jak między innymi ewakuacja uszkodzonego sprzętu wojskowego z pola walki. W trakcie natarcia zapozorowano uszkodzenie BWP-1, który to został ewakuowany ze strefy działań bezpośrednich przez Patrol Rozpoznania i Pomocy Technicznej – mówi kpt. Monika Wywiórka, oficer prasowa 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Sprawdzeniu poddano również działanie na wypadek użycia Środków Napadu Powietrznego, realizację procedur użycia sił wsparcia Close Air Support czy ewakuacji medycznej.

Etapem końcowym natarcia było opanowanie nakazanego obiektu, po czym batalionowe Zgrupowanie Taktyczne przeszło do rozbudowy inżynieryjnej i organizowania obrony.

Więcej o ćwiczeniu Karakal w materiale Karakal-20 z udziałem pancerniaków ze Świętoszowa.